Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Infoscan zrealizuje dostawę pilotażową dla Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA
Infoscan zrealizuje dostawę pilotażową dla  Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA

Firma telemedyczna Infoscan S.A. podpisała umowę na przeprowadzenie pilotażu używania urządzeń MED Recorder z Centralnym Szpitalem Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. W ramach umowy spółka dostarczy szpitalowi trzy urządzenia, które będą wykorzystywane przez specjalistów placówki do diagnostyki obturacyjnego bezdechu sennego. Ponadto lekarze otrzymają bezpłatny dostęp do platformy telemedycznej Osascan. Pilotaż będzie się odbywał przez kolejne 60 dni.

Fot. Budynek główny CSK MSWiA w Warszawie, źródło: cskmswia.pl

 

– Pilotaż z Centralnym Szpitalem Klinicznym MSWiA jest efektem trwających od dłuższego czasu negocjacji. Cieszymy się, że tak duża i znana w całym kraju placówka medyczna dostrzega potencjał rozwiązania Infoscanu. Jest to również poszerzenie kanałów dotarcia z naszym rozwiązaniem, ponieważ będzie to pierwsze wdrożenie, w ramach którego MED Recorder będzie wykorzystywany w warunkach szpitalnych. Jeżeli umowa pilotażowa zakończy się sukcesem wówczas planujemy rozpoczęcie ze szpitalem rozmów o kontynuowaniu współpracy na warunkach komercyjnych – komentuje Piotr Sobiś, Prezes Zarządu Infoscan S.A.

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie jest pierwszym publicznym szpitalem w Polsce, który realizuje wdrożenie pilotażowe rozwiązania Infoscanu. – Niezwykle istotnym elementem rozpoczynającej się współpracy jest możliwość uzyskania opinii specjalistów na temat funkcjonowania naszego rozwiązania diagnostycznego w warunkach szpitalnych. Pomoże to nam lepiej dostosować nasz produkt do tej specyficznej grupy odbiorców – dodaje Piotr Sobiś.

– Pandemia COVID-19 spowodowała wzrost zapotrzebowania na nowoczesne rozwiązania telemedyczne, takie jak urządzenie MED Recorder oraz system Osascan. Cieszymy się, że takie znaczące placówki dla polskiej służby zdrowia jak Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, chcą testować nasze rozwiązanie. Naszym celem jest dotrzeć z usługą Infoscanu do największych szpitali w Polsce– informuje Maciej Nowak, Wiceprezes Zarządu Infoscan S.A.

Obturacyjny bezdech senny jest coraz większym zagrożeniem. Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia na obturacyjny bezdech senny może cierpieć podobna liczba osób, co na cukrzycę, a więc 5-7% dorosłej populacji. Natomiast wg kryteriów AASM 2012 na bezdech senny może cierpieć aż 0,5 mld osób w wieku 30-49 lat. W połączeniu z chorobą COVID-19 może stanowić poważne zagrożenie zdrowia i życia.

KOMENTARZE
Newsletter