Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Innowacje w medycynie potrzebują wielowymiarowej współpracy. Ruszyła rejestracja do II edycji e-Health Hackathon
Innowacje w medycynie potrzebują wielowymiarowej współpracy. Ruszyła rejestracja do II edyc

Innowacje w medycynie mogą zmieniać rzeczywistość, ale potrzebują właściwych narzędzi i wspierającego środowiska, by pomysły przekształcać w praktyczne rozwiązania. Wymagają także wielowymiarowego i nowatorskiego podejścia scalającego pomysły, wiedzę i doświadczenie oraz połączeń, takich jak zdrowie i informatyka czy współpracy na styku biznesu i administracji. Odpowiedzią na te wyzwania jest e-Health Hackathon – maraton programistyczny dla zdrowia. W II edycji realizowanego pod auspicjami Warsaw Health Innovation Hub maratonu udział może wziąć 10 zespołów, a rejestracja na wydarzenie właśnie się rozpoczęła i trwa do wyczerpania limitu miejsc.

– Polska posiada ogromny potencjał do rozwoju innowacji, który – w co głęboko wierzę – odpowiednio zagospodarowany, pozwoli nam na coraz silniejsze konkurowanie na arenie międzynarodowej. Od lat kształcimy najwyższej klasy specjalistów w branży nowych technologii i informatyki, co odzwierciedla zainteresowanie naszymi ekspertami zagranicznych ośrodków opracowujących innowacje. Świetnym przykładem naszej działalności w kierunku stworzenia atrakcyjnego i wspierającego innowatorów środowiska jest Warsaw Health Innovation Hub. WHIH pozwala na wymianę doświadczeń i łączenie zasobów sektora publicznego z prywatnym. Już pierwsza edycja e-Health Hackathon pokazała, że wyposażając uczestników w odpowiednie narzędzia, wspierając ekspertów branży IT i zdrowia czy dając dostęp do danych medycznych, jesteśmy w stanie w krótkim czasie wypracować innowacyjne i praktyczne rozwiązania, które mają ogromny potencjał implementacji w polskim systemie ochrony zdrowia – mówi dr hab. n. med. Radosław Sierpiński, prezes Agencji Badań Medycznych, która objęła nad wydarzeniem patronat honorowy.

Założeniem maratonu programistycznego dla zdrowia jest utworzenie platformy wymiany pomysłów między pasjonatami innowacyjnych rozwiązań i interesariuszami systemu ochrony zdrowia, doprowadzając do wypracowania cyfrowych narzędzi, produktów i usług wspierających pacjentów, lekarzy i system opieki zdrowotnej w Polsce. Dla 62% start-upów medycznych największym wsparciem byłaby pomoc w znalezieniu klientów i użytkowników, a także nawiązanie kontaktów z inwestorami (57%) [1]. – Udział w e-Health Hackathon stwarza okazję, aby młodzi innowatorzy i przedstawiciele start-upów nawiązali kontakty i relacje z przedstawicielami branży LifeScience oraz administracji publicznej. Zdobywcy pierwszego miejsca, oprócz nagrody pieniężnej w wysokości 20 tys. zł, zyskują także szansę na zaprezentowanie swojego rozwiązania przed Grupą ds. Interesu Publicznego WHIH, w skład której wchodzą przedstawiciele administracji publicznej oraz wsparcie w dalszym rozwoju projektu – wyjaśnia Arkadiusz Pączka, wiceprzewodniczący zarządu Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP).

W e-Health Hackathon udział mogą wziąć 3-5-osobowe zespoły składające się z przedstawicieli start-upów oraz studenci kierunków związanych z informatyką, biotechnologią, bioinformatyką czy zdrowiem. Aby zapewnić uczestnikom równe szanse, z konkursu zostali wyłączeni przedstawiciele dużych i średnich firm. 13% wszystkich start-upów w kraju stanowią podmioty z sektora medtech. Do najczęstszych obszarów działania polskich start-upów należą kardiologia (24%) oraz onkologia (23%) [2]. Jednocześnie sektor medtech jest wskazywany jako obszar o ogromnym potencjale, który powinien być mocno wspierany kapitałowo [3].

Organizatorzy e-Health Hackathon i przedstawiciele globalnych liderów innowacji w organizacji takich wydarzeń dostrzegają szansę na znalezienie i rozwój nowatorskich rozwiązań na najbardziej palące wyzwania w ochronie zdrowia. Pierwsza edycja maratonu zgromadziła ponad 60 uczestników, tworzących 15 zespołów, spośród których każdy przedstawił swoje innowacyjne rozwiązanie. Na podium stanęły trzy, reprezentowane przez studentów z: Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni (III miejsce za projekt aplikacji wspierającej rozwiązanie problemu wielodniowej hospitalizacji na oddziałach kardiologicznych), Politechniki Poznańskiej (II miejsce – rozwiązanie oparte na AI chroniące pacjentów przed negatywnymi interakcjami wynikającymi z wielochorobowości) oraz Politechniki Warszawskiej (I miejsce – system zarządzania lekami). – Już po raz drugi angażujemy się w e-Health Hackathon, głęboko wierząc, że inicjatywy publiczno-prywatne otwierają wiele nowych możliwości dla pacjentów, ale także młodych innowatorów, którzy w przyszłości mogą przyczynić się do poprawy jakości opieki zdrowotnej w Polsce, poprzez rozwój nowych technologii. Tegoroczna edycja dedykowana jest hematoonkologii, która jest nam szczególnie bliska, ponieważ jest jednym z obszarów, na którym koncentrujemy nasze działania w Polsce i na świecie tak, by jak najlepiej wspierać pacjentów zmagających się z nowotworami krwi w zaspokojeniu najważniejszych współczesnych potrzeb medycznych. Mamy w tym obszarze terapeutycznym ogromne dziedzictwo w postaci technologii lekowych, ale chcemy również inspirować lokalne środowisko do lepszego wykorzystania danych, co także przełoży się na szybszy i skuteczniejszy proces leczenia – dodaje Geraldine Schenk, dyrektor zarządzająca Janssen Polska.

Polska zajmuje 38. miejsce w rankingu najbardziej innowacyjnej gospodarki na świecie. [4] – To właśnie w wielowymiarowej współpracy upatrujemy szansę na nowy punkt widzenia na narastające latami problemy, odmienne wnioski i innowacyjne rozwiązania. Jako firma, której dywizja informatyczna zaczynała funkcjonować w Polsce jako kilkuosobowy start-up zajmujący się wsparciem, jesteśmy świadomi, jakie wyzwania i potrzeby stoją przed młodymi innowatorami, by mogli zmieniać świat. Obok biur w Kanadzie i Malezji nasze polskie centrum IT stanowi dziś jedno z trzech globalnych centrów informatycznych Roche. Obecnie w Polsce pracujemy nad rozwijaniem i utrzymywaniem rozwiązań informatycznych w ramach badań nad nowymi lekami oraz tworzymy opracowanie medyczne, z których codziennie korzystają lekarze i pacjenci na całym świecie – wskazuje Irma Veberič, dyrektor generalna Roche Polska.

W tym roku grono organizatorów e-Health Hackathon powiększyło się o kolejną innowacyjną firmę farmaceutyczną – Takeda Pharma. Takeda dostarcza innowacyjne leki dla pacjentów cierpiących na złożone i rzadkie choroby, opracowuje i wdraża oparte na technologii rozwiązania e-zdrowia dla pacjentów i pracowników służby zdrowia, a także prowadzi działalność badawczo-rozwojową. – Kierując się od ponad 240 lat naszymi wartościami, naszą misją jest poprawa zdrowia i jakości życia pacjentów na całym świecie poprzez tworzenie i dostarczanie terapii zmieniających życie. Podejmujemy wyzwania, które wymagają nowego sposobu myślenia. Zaczynamy od słuchania i skupiania się na tym, co naprawdę ważne – pacjentach, ich opiekunach i pracownikach służby zdrowia. Taka postawa inspiruje nas wszystkich do odwagi, przekraczania granic i wyznaczania nowych standardów, które otwierają szersze możliwości dodawania wartości do życia pacjentów. We współpracy z ponad 200 organizacjami i start-upami na całym świecie koncentrujemy się na poszukiwaniu najbardziej przełomowych terapii i rozwiązań technologicznych w celu optymalizacji efektów leczenia. Działamy w obszarach chorób rzadkich, gastroenterologii, hematoonkologii i onkologii. Mamy wielką nadzieję, że druga edycja e-Health Hackathon stworzy rozwiązania, które wykorzystując siłę wiedzy, pasji i nowych technologii, przyczynią się do poprawy jakości życia pacjentów hematoonkologicznych – kończy Nienke Feenstra, dyrektor generalna Takeda Pharma w Polsce.

Źródła

[1] Top Disruptors in Healthcare, https://aiwzdrowiu.pl/wp-content/uploads/2022/06/Raport-Top-Disruptors-in-Healthcare.pdf

[2] Tamże.

[3] Polskie Start up’y 2022, https://startuppoland.org/wp-content/uploads/2022/11/Polskie-Startupy-2022-1.pdf

[4] Global Innovation Index 2022, https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-2000-2022-en-main-report-global-innovation-index-2022-15th-edition.pdf

Fot. Materiały prasowe e-Health Hackathon

KOMENTARZE
Newsletter