Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Migotanie przedsionków. Szybsza diagnoza szansą dla wielu pacjentów – zdalne diagnozowanie napadowej arytmii serca może wyraźnie poprawić skuteczność leczenia
Wczesne wykrycie tej przypadłości jest wyjątkowo trudne. Pacjent często nie odczuwa żadnych symptomów, chociaż choroba stanowić może poważne zagrożenie dla jego zdrowia. Postępujące migotanie przedsionków może prowadzić do licznych powikłań, w tym zakrzepów krwi, udaru, niewydolności serca. Nieleczone podwaja ryzyko zgonu spowodowanego schorzeniami serca i nawet pięciokrotnie zwiększa ryzyko udaru. Tymczasem wykrycie tej arytmii na wczesnym etapie pozwala na znacznie szybsze i skuteczniejsze leczenie, bez konieczności długotrwałego przyjmowania leków lub przeprowadzania inwazyjnych zabiegów, np. ablacji serca.

 

We Wrocławiu, w dniach 5-8 czerwca br. odbywa się konferencja Cardiology Innovations Days. Podczas tego wydarzenia po raz pierwszy w Polsce zaprezentowane zostaną przekrojowe badania skuteczności monitorowania EKG online systemem PocketECG. To mierzące zaledwie 13 cm urządzenie do zdalnej diagnostyki serca zostało opracowane i wyprodukowane przez polską firmę Medicalgorithmics.

Skuteczność długoterminowego monitoringu serca on-line badał zespół R&D z Medicalgorithmics (dr Marek J. Dziubiński, mgr Elżbieta Gajewska-Dendek oraz lic. Michał Świecak) wraz z profesorami ze szpitala Houston Methodist (USA): Miguelem Valderrabano oraz Leifem Petersonem – uznanymi autorytetami w zakresie elektrofizjologii. Badanie zostało przeprowadzone na miarodajnej próbie ponad 16 tys. pacjentów. Różnego typu arytmie dotykają 3-5% populacji. Napadowe migotanie przedsionków jest szczególnie trudne w diagnostyce, ze względu na epizodyczny charakter. Poszukiwane są więc metody precyzyjnej diagnostyki, które oddalałyby ryzyko związane ze zbyt późnym podjęciem leczenia, a równocześnie pomogłyby w obniżeniu stale rosnących kosztów leczenia kardiologicznego.

Najnowsze badanie porównało monitoring serca metodami online i offline w celu wykrycia napadowego migotania przedsionków (PAF) oraz analizowało związek między czasem monitorowania a skutecznością diagnostyczną. Autorzy badania dowiedli, iż monitorowanie EKG online systemem PocketECG osiąga znacznie większą skuteczność diagnostyczną wykrywania napadowej arytmii serca niż badania prowadzone za pomocą Holtera lub urządzenia typu offline patch (bezkablowego urządzenia przyklejanego do klatki piersiowej). System PocketECG wykazał aż 6-krotnie wyższą skuteczność niż 24-godzinny Holter i o 36% wyższą skuteczność niż patch offline u pacjentów, u których ładunek migotania przedsionków wynosi poniżej 1%.

– Diagnostykę wykorzystującą monitoring online charakteryzuje wyższa efektywność badania w porównaniu z metodami offline. Czas monitorowania pracy serca może zostać skrócony w oparciu o bieżące wyniki przekazywane w trybie online. Dzięki temu, pacjent może być wcześniej poddany leczeniu. Równocześnie optymalizowane są koszty monitoringu, który trwa dokładnie tyle czasu, ile wymaga stan pacjenta. Jeżeli badanie nie przynosi danych wystarczających do postawienia diagnozy, może zostać wydłużone zdalnie, bez konieczności przyjazdu pacjenta do placówki medycznej. – powiedział Marek Dziubiński, Prezes Zarządu Medicalgorithmics. – Elastyczność, nieosiągalna przy innych metodach, stanowi o przewadze naszego rozwiązania” – dodał Marek Dziubiński.

 

Wyniki badań

Wyniki badań zostały zaprezentowane w zależności od ładunku migotania przedsionków w czasie monitoringu serca pacjenta.

W przypadku ładunku migotania przedsionków poniżej 1% (AFB ≤ 1%) monitoring systemem PocketECG online wykazał:

* 6 razy wyższą skuteczność diagnostyczną niż pierwsze 24 godziny monitoringu Holterem;

* 3,5 razy wyższą skuteczność diagnostyczną niż pierwsze 48 godzin monitoringu Holterem;

* o 36% wyższą skuteczność diagnostyczną niż w pierwszych 11 dniach monitoringu systemem typu patch offline.

W przypadku ładunku migotania przedsionków poniżej 10% (AFB ≤ 10%) monitoring systemem PocketECG online wykazał:

* 4 razy wyższą skuteczność diagnostyczną niż w ciągu pierwszych 24 godzin monitoringu Holterem;

* 2,5 razy wyższą skuteczność diagnostyczną niż w ciągu pierwszych 48 godzin monitoringu Holterem;

* o 25% wyższą skuteczność diagnostyczną niż w ciągu pierwszych 11 dni monitoringu systemem typu patch offline.

Większa skuteczność diagnostyczna metody online wynika przede wszystkim z możliwości bieżącego monitorowania rezultatów badania i elastycznego przedłużania czasu jego trwania – aż do 30 dni w razie potrzeby.

Wyniki badań po raz pierwszy zostały ogłoszone na kongresie naukowym HRS (Heart Rhythm Society), który odbył się w Bostonie w dniach 9-12 maja 2018 r.

KOMENTARZE
Newsletter