Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
NanoGroup pozyskało ponad 4,5 mln zł na prace B+R
NanoGroup pozyskało ponad 4,5 mln zł na prace B+R

W wyniku przeprowadzonej w maju br. subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii L oraz akcji serii M1 Zarząd NanoGroup S.A. zawarł umowy objęcia akcji za łączną cenę emisyjną w kwocie 4.699.490 zł. Jak informuje spółka, pozyskane w ten sposób środki pozwolą na finansowanie kolejnego etapu prac badawczo-rozwojowych systemu NanOX, czyli urządzenia oraz płynu do pozaustrojowego przechowywania organów przeznaczonych do przeszczepienia.

 

 

Zgodnie z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki z dnia 11 marca 2024 r. NanoGroup S.A. przeprowadziła subskrypcję akcji zwykłych na okaziciela serii L. Subskrypcją objętych było 3 699 490 papierów wartościowych. Na wszystkie zostały zawarte umowy objęcia akcji i wszystkie akcje zostały opłacone. Wartość emisyjna akcji wyniosła 3 699 490 zł. Zgodnie z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki z dnia 7 maja 2024 r. wyemitowano również 952 381 akcji serii M1 za kwotę 1 000 000 zł. W wyniku przeprowadzonych emisji spółka NanoGroup pozyskała prawie 4,7 mln zł.

– Majowa emisja akcji, która zakończyła się pełnym sukcesem, to jeden z elementów realizacji szerokiego planu pozyskania finansowania pozwalającego na intensyfikację prac badawczo-rozwojowych w NanoGroup, w szczególności w ramach prac nad rozwojem projektu prowadzonego przez spółkę NANOSANGUIS, czyli systemem NanOX. Jak przewiduje odrębna umowa inwestycyjna ze spółką eCapital Sp. z o.o. należącą do pana Michała Lacha, kolejne etapy rozwoju projektu, a tym samym możliwość pozyskania dodatkowych środków, zostały rozpisane do końca 2025 r. Łączna wartość finansowania, którą możemy pozyskać w wyniku działań podjętych w ostatnich miesiącach, to blisko 10 mln zł, a nasze dalsze plany obejmują m.in. pozyskanie dofinansowania prac badawczo-rozwojowych ze środków unijnych. Jesteśmy przekonani, że wszystkie te działania zaowocują doprowadzeniem projektu do etapu I fazy badań klinicznych, a także umożliwią intensyfikację działań związanych z pozyskaniem partnera branżowego – zapowiada Przemysław Mazurek, prezes zarządu NanoGroup S.A.

Projekt NanOX, rozwijany przez NANOSANGUIS S.A., spółkę zależną od NanoGroup S.A., to autorski system złożony ze specjalistycznego urządzenia NanOX Recovery Box oraz płynu perfuzyjnego NanOX, który służy do pozaustrojowego przechowywania organów przeznaczonych do przeszczepienia. Obecnie trwające prace skupiają się na przeprowadzeniu udanej autotransplantacji nerki świńskiej.

Źródła

Fot. https://pixabay.com/pl/photos/instrumenty-chirurgiczne-r%C4%99ce-81489/

KOMENTARZE
Newsletter