Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Nestmedic pozyskał finansowanie rozwoju od niemieckiego funduszu
Nestmedic S.A., innowacyjna firma telemedyczna, pozyskała nowego inwestora Deutsche Balaton AG i podwyższa kapitał zakładowy o 500 000 akcji, wykorzystując jednocześnie kapitał docelowy. Spółka zaoferuje funduszowi akcje serii E, co wpłynie na zabezpieczenie finansowania długoterminowego rozwoju i dalszej ekspansji.

 

 

 

Zakończenie negocjacji z nowym inwestorem przełoży się na zabezpieczenie finansowania długoterminowego rozwoju Nestmedic S.A. i skutkuje podwyższeniem kapitału zakładowego spółki o 50 tys. zł. W celu realizacji ustaleń z nowym inwestorem spółka przeprowadzi ofertę prywatną 500 000 akcji zwykłych na okaziciela po cenie 1,50 zł za jedną akcję, skierowanych wyłącznie do Deutsche Balaton AG, gdzie całkowita wartość emisji wyniesie 750 tys. zł.

– Bardzo cieszy mnie fakt, że inwestorzy dostrzegają potencjał w naszym mobilnym KTG i całej naszej firmie. Oznacza to, że dotychczasowa praca i wysiłek, jaki włożyliśmy w nasze innowacyjne rozwiązanie mają znaczenie. Pozyskanie nowego inwestora jest dla nas dużym sukcesem. Uzyskane finansowanie bardzo pozytywnie wpłynie na rozwój Nestmedic, a co za tym idzie naszego mobilnego KTG Pregnabit. Środki zainwestowane przez Deutsche Balaton AG umożliwią nam długoterminowe finasowanie rozwoju zarówno na rynku polskim, jak i na kolejnych rynkach zagranicznych.” – komentuje Patrycja Wizińska-Socha, Prezes Nestmedic.

Dodatkowo Nestmedic wstępnie uzgodnił kolejne etapy inwestycji:

* emisję trzyletniej pożyczki lub trzyletnich obligacji zamiennych na akcje skierowaną wyłącznie do nowego inwestora,

* emisję warrantów subskrypcyjnych dających prawo do objęcia akcji skierowaną wyłącznie do inwestora, przy czym wykonanie praw z warrantów przez Deutsche Balaton AG nastąpi pod warunkiem spełnienia określonych „kamieni milowych”, które będą przedmiotem dalszych negocjacji.

Ponadto Nestmedic prowadzi dalsze ustalenia dotyczące pozostałych warunków inwestycji, takich jak:

* dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Nestmedic S.A. poprzez powołanie do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej reprezentanta Deutsche Balaton AG,

* kwestia lock-upu na akcjach spółki,

* wprowadzenie akcji Nestmedic do obrotu na giełdzie w Niemczech (dual-listing).

Kolejne etapy negocjacji pozwolą stronom na uszczegółowienie realizacji planowanych emisji oraz doprecyzowanie dalszych warunków inwestycji.

KOMENTARZE
Newsletter