Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Politechnika Warszawska otwiera innowacyjne centrum Warsaw Design Factory
Politechnika Warszawska, wspólnie z międzynarodową siecią akademickich ośrodków Design Factory Global Network, otwiera Warsaw Design Factory. Kadra Politechniki Warszawskiej w ramach Warsaw Design Factory szkoli kreatywnych, młodych naukowców, oferując im interdyscyplinarne programy edukacyjne, rozwiązujące konkretne potrzeby i problemy, zgłoszone przez instytucje samorządowe, organizacje NGO czy przedstawicieli biznesu.

 

 

Politechnika Warszawska zajmuje pierwsze miejsca wśród uczelni technicznych w Polsce [1], będąc ośrodkiem wielu koncepcyjnych badań i zaawansowanych technologicznie projektów. Otwarcie Warsaw Design Factory jest ukoronowaniem długoletnich działań osób zaangażowanych we wdrażanie innowacyjnych form kształcenia. Politechnika Warszawska dysponuje zróżnicowaną kadrą akademicką, wspieraną przez działania zespołu rektorskiego ds. innowacyjnych form kształcenia INFOX PW oraz Działu Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców DRIMn z Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii CZiITT. Uczelnia kształci więc nie tylko inżynierów przyszłości, ale przede wszystkim globalnych innowatorów pracujących przy międzynarodowych projektach. Takie cele stawia sobie również nowe centrum innowacji Warsaw Design Factory, które ma aspiracje, by stać się głównym ośrodkiem innowacyjnej współpracy pomiędzy światem nauki a biznesu, w ramach realizowanych wspólnie projektów naukowych i badawczych.

Tym, co z pewnością charakteryzuje Warsaw Design Factory jest niezaprzeczalny rozwój nowoczesnych form kształcenia – w oparciu o metodologię design thinking studenci szukają rozwiązań konkretnych problemów badawczych, między innymi analizując i definiując ich założenia podczas moderowanych sesji warsztatowych, w ramach międzynarodowych zespołów. Warsaw Design Factory jest ośrodkiem, w którym działa pasja współtworzenia innowacyjnych produktów i usług. Na sukces innowacyjnego środowiska wpływa także wyjątkowo zaangażowana kadra akademicka, zachęcająca do podjęcia współpracy ze światem biznesu. A partnerów i programów już aktualnie jest sporo. Dla przykładu, w ramach programu realizowanego z Ministerstwem Rozwoju, studenci szukają skutecznych metod, jak promować efekty przemysłu 4.0 wśród potencjalnych użytkowników. Z kolei grupa Koncentrat Projektowy, na zlecenie Polskiego Związku Niewidomych wypracowuje odpowiedzi na pytanie, jak ułatwić obsługę bankomatów przystosowanych dla osób niewidzących lub słabowidzących.

Dodatkowo młodzi naukowcy mogą skorzystać także z innych krajowych lub międzynarodowych programów edukacyjnych, jak: ME310, PdP, SQUAD czy UniStartApp, realizowanych przy współpracy z międzynarodowymi firmami takimi jak: Fiskars, Lindström, Sportzone, Philip Morris, IKEA, Ernst&Young, CapWatt, Race S.A. czy LBF. A wszystko to w kreatywnej przestrzeni z częścią laboratoryjną, która oferuje analizy, symulacje, prototypowanie. WDF oddaje do dyspozycji zespołów prowadzących projekty najnowsze technologie wspierające prace, przykładowo: druk 3D, programowalne drony, IoT (Arduino, RPi). Ośrodek działa w ramach Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii działającym przy Politechnice Warszawskiej już od 3 lat. Warsaw Design Factory oferuje także wsparcie merytoryczne i infrastrukturalne w zakresie wykonywania prac dyplomowych; przy organizacji warsztatów, szkoleń, konferencji, seminariów z zakresu przedsiębiorczości, nowych technologii i umiejętności miękkich. Ponadto oferuje szkolenia przeznaczone dla kadry akademickiej w zakresie innowacyjnych form kształcenia, jak np.: warsztaty z design thinking, problem-based learning, grywalizacji w edukacji czy też blended learning.

Warsaw Design Factory jest częścią międzynarodowej platformy innowacyjnych centrów edukacji Design Factory Global Network, działających głównie na uniwersytetach oraz w organizacjach badawczych. Zasięgiem DFGN obejmuje aż pięć kontynentów, z ośrodkami np. w Nowym Jorku, Bogocie, Santiago, Helsinkach, Porto, Genewie, Rydze, Barcelonie, Szanghaju, Kioto czy Melbourne. Zakres projektów wdrażanych w konkretnym oddziale Design Factory dostosowany jest do stymulowania zmian ważnych w kontekście lokalnym, projektowania produktów i usług, na które jest rzeczywiste zapotrzebowanie.

Innowacja i pasja, by zmieniać świat zaczyna się od poszukiwania rozwiązań dla lokalnych społeczności czy sektorów przemysłu, zawsze w interdyscyplinarnych oraz interkulturalnych zespołach, których siłą napędową jest otwartość na świat i zaangażowanie.

Oficjalne otwarcie Warsaw Design Factory odbędzie się 25 czerwca 2018 roku o godzinie 13:00, w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii przy ulicy Rektorskiej 4, na 3. piętrze. Po oficjalnych przemówieniach, na zaproszonych gości czekać będzie prezentacja projektów młodych naukowców.

Szczegóły dotyczące Warsaw Design Factory znajdziecie na stronie inicjatywy. Więcej o Politechnice Warszawskiej oraz o innowacyjnych formach kształcenia przeczytacie zaś na stronie PW. 

--

[1] Politechnika Warszawska zajęła 3. miejsce w Rankingu Szkół Wyższych 2018, 1. miejsca w kategoriach „absolwenci na rynku pracy 2018” oraz „najlepsza uczelnia techniczna” magazynu edukacyjnego „Perspektywy”. Dodatkowo, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podsumowało rok akademicki 2017/2018, informując, że na studia stacjonarne I stopnia Politechniki Warszawskiej, zgłosiło się najwięcej uczniów spośród wszystkich polskich uczelni.

KOMENTARZE
news

<Czerwiec 2024>

pnwtśrczptsbnd
30
31
2
3
4
8
9
10
12
14
15
16
19
PCI Days
2024-06-19 do 2024-06-20
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
Newsletter