Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Polska technologia od Bioelektra Group zostanie wdrożona w Iranie
Bioelektra Group S.A. zbuduje i wyposaży pierwszy w Iranie zakład przetwarzania odpadów komunalnych, wykorzystujący jej innowacyjną technologię RotoSTERIL. Projekt ma charakter pilotażowy – w planach są już kolejne inwestycje.

Umowę określającą warunki współpracy podpisał Esmaeil Zamani, szef specjalnej strefy ekonomicznej Arvand Free Zone Organization, oraz Edward Magiera, wiceprezes zarządu Bioelektra Group. Przy podpisaniu dokumentu obecny był również Farajoullah Khabir, prezes Khuzestan Development and Investment Company – firmy odpowiedzialnej m.in. za gospodarkę odpadami w regionie.

Komentując podpisanie umowy, prezes Farajoullah Khabir powiedział: „Bardzo dokładnie zapoznaliśmy się z technologią Bioelektra Group. Zdecydowaliśmy się na jej wdrożenie, ponieważ – w porównaniu do innych dostępnych rozwiązań – jest najbardziej przyjazna dla środowiska. Stosując ją, niepotrzebne staje się spalanie lub składowanie śmieci. Z odpadów sprawnie odzyskiwane są wszystkie surowce wtórne i czysta biomasa. Uważamy, że świat potrzebuje dziś właśnie takiej technologii, umożliwiającej szybkie i skuteczne przetworzenie śmieci, a dzięki temu – pomagającej chronić środowisko naturalne.”

Zainicjowana współpraca dotyczyć ma stworzenia kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie prowincji Chuzestan, w oparciu o innowacyjną technologię przetwarzania odpadów firmy Bioelektra Group S.A. Docelowo, na terenie prowincji mają powstać jeszcze 3 zakłady, przetwarzające łącznie około 500 tysięcy ton odpadów, oraz jeden duży zakład, przetwarzający strumień około 300 tys. ton odpadów rocznie, ulokowany w liczącym 1,5 mln mieszkańców mieście Ahwaz – stolicy prowincji Chuzestan.

Prowincja Chuzestan położona jest nad Zatoką Perską, w południowo-zachodnim Iranie. Jest zamieszkana przez 4,3 mln osób (około 6% populacji państwa). Ahwaz, stolica prowincji, mocno wpisała się w historię Polski podczas drugiej wojny światowej — właśnie tu w 1942 r. utworzono tranzytowy obóz dla uchodźców polskich z ZSRR.

Opracowana w Polsce, opatentowana technologia firmy Bioelektra Group wykorzystuje proces mechaniczno-cieplnego przetwarzania odpadów (MCP). Metoda ta opiera się o niezwykle efektywny proces, w trakcie którego odpady komunalne poddane są sterylizacji, a następnie w pełni automatycznie sortowane na poszczególne frakcje, w celu ich ponownego wykorzystania. Technologia jest bezemisyjna, redukuje powstawanie gazów cieplarnianych i ślad węglowy oraz praktycznie eliminuje składowanie odpadów. Jednocześnie technologia ta pozwala na osiągnięcie najwyższego poziomu recyklingu na świecie, w tym celów zakładanych przez Unię Europejską na rok 2030.

Rozwiązanie Bioelektra Group wciela w życie ideę gospodarki o obiegu zamkniętym (Circular Economy): pozwala odzyskać z odpadów najbardziej wartościowe surowce i przetworzyć je ponownie na produkty. Jako jedyna metoda na świecie pozwala na wykorzystanie frakcji biodegradowalnej w odpadach i jej ponowne zastosowanie do produkcji materiałów budowlanych, nawozów lub procesów energetycznych. Dzięki niskim kosztom operacyjnym i wysokiej efektywności może być zastosowana na całym świecie. W styczniu br., podczas Forum Gospodarczego w Davos, Bioelektra Group odebrała nagrodę w prestiżowym, międzynarodowym konkursie „The Circulars 2017” za technologię przyczyniającą się do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym, a w czerwcu br. została narodowym zwycięzcą światowego konkursu „Energy Globe” – nazywanego często „nagrodą Nobla w zakresie ochrony środowiska”.

KOMENTARZE
Newsletter