Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Portret technologiczny polskiego lekarza pierwszego kontaktu

Polscy lekarze oczekują większego udziału technologii mobilnych w medycynie – wynika z badania IQVIA dla Samsung. Aż 96% z nich uważa, że smartfony mogłyby być szerzej wykorzystywane w sektorze medycznym, a 9 na 10 deklaruje, że monitorowanie stanu pacjenta przy pomocy profesjonalnych aplikacji znacznie usprawnia opiekę. E-medycyna to dla nich też szansa na większą elastyczność zawodową.

 

 

IQVIA na zlecenie Samsung zapytała lekarzy pierwszego kontaktu, którzy w placówkach publicznych pracują przez min. 50% swojego czasu pracy, w jaki sposób korzystają oni w codziennej pracy ze smartfonów i tabletów? Wyniki badań wskazują, że niezależnie od swojego wieku, polscy lekarze w urządzeniach mobilnych dostrzegają potencjał zarówno na usprawnienie opieki nad pacjentami, jak i szasnę na własną większą elastyczność zawodową. Również po ustaniu pandemii.

 

Polskim lekarzom po drodze ze smartfonem

Niemal jednogłośnie ankietowani lekarze wszystkich grup wiekowych uznali, że technologie mobilne mogą i powinny znaleźć szersze zastosowanie w branży medycznej. 96% lekarzy biorących udział w badaniu uznało smartfony i tablety za narzędzia przydatne w ich codziennej pracy. Aż 2/3 deklaruje przy tym, że komputer i papierowe formularze wolałoby w pracy zastąpić tabletem bądź smartfonem. Jako powód 9 na 10 lekarzy wskazało większą elastyczność, jaką zapewnia im technologia mobilna, a także lepszą efektywność wykonywanej pracy. Na jednego specjalistę biorącego udział w badaniu przypadają średnio ponad dwa urządzenia mobilne. Połowa lekarzy preferuje korzystanie ze smartfonu, a 1/3 woli tablet. Swoją biegłość w zakresie ich obsługi 3/4 respondentów określa jako zaawansowaną.

 

Do czego lekarze wykorzystują technologie mobilne?

93% przebadanych lekarzy używa smartfonu i tabletu do wyszukiwania aktualnie potrzebnych informacji, a także sprawdzania klasyfikacji chorób (65%), zamienników i dawkowania leków (83%) oraz przysługujących pacjentom refundacji (78%). Lekarze na bieżąco śledzą też za pośrednictwem urządzeń mobilnych informacje o nowych farmakoterapiach i możliwościach leczenia (67%), a także sprawdzają służbową pocztę i konsultują się z innymi lekarzami. Smartfon służy im również do tego, by mogli być dostępni w nagłych wypadkach.

 

Lekarze: mHealth to przyszłość medycyny. Także po ustaniu pandemii

Kryzys sanitarno-epidemiologiczny w światowej branży medycznej przyspieszył rozwój rozwiązań z grupy mHealth. Również w polskich przychodniach publicznych, gdzie w czasie pandemii teleporady stanowiły ponad 66% wszystkich udzielanych porad dla 1/3 lekarzy. Blisko 9 na 10 z nich uznało, że telemedycyna jest dobrą formą komunikacji z pacjentami niewymagającymi badania fizykalnego i będzie nim także po ustaniu pandemii. Z badania przeprowadzonego na zlecenie Samsung wynika, że już teraz 2/3 specjalistów woli polecać swoim pacjentom ogólnodostępne aplikacje mobilne, monitorujące stan zdrowia i pozwalające kontrolować np. codzienny poziom cukru, poziom ciśnienia, tętna, niż tradycyjne dzienniczki w formie papierowej. Bez względu na wiek i biegłość w obsłudze technologii od systemów mHealth lekarze oczekują przede wszystkim intuicyjności i łatwości obsługi, niezawodności działania oraz kompatybilności z innymi aplikacjami, a także m.in. wsparcie ze strony dostawcy i możliwość kontaku z call center. Natomiast ich obawy najczęściej dotyczą bezpieczeństwa danych poufnych (43%) i wiarygodności informacji podawanych w aplikacji przez pacjentów (46%).

 

E-medycyna nadzieją na poprawę warunków leczenia – tak dla lekarzy, jak i pacjentów

Rozwiązania typu mHealth to, zdaniem lekarzy, nadzieja zarówno na polepszenie własnej sytuacji zawodowej, jak i zapewnienie szybszej i bardziej kompleksowej opieki pacjentom. Najczęściej wskazywaną zaletą, przekonującą ankietowanych do mHealth, okazała się możliwości zdalnej pracy w określonych dniach i z różnych miejsc. Na argument związany z dogodnością rozwiązań mobilnych dla nich samych jako kluczowy wskazało aż 41% lekarzy. Przy tym, zdaniem blisko 9 na 10 z nich, możliwość wykonywania pracy z dowolnego miejsca pozytywnie wpłynęłaby też na ich efektywność. Telemedycyna i mHealth to według lekarzy również szansa dla samych podopiecznych. Przede wszystkim na lepszy dostęp do bardziej kompleksowej opieki. 66% przebadanych lekarzy przyznało, że monitorowanie stanu zdrowia przy pomocy urządzeń mobilnych może zwiększać zaangażowanie pacjentów w proces leczenia. Innymi wskazywanymi zaletami telemedycyny były: skrócenie kolejek do lekarzy, zoptymalizowanie czasu porady, dzięki dostępności zgromadzonych w aplikacji danych czy utrzymywanie stałego kontaktu z pacjentami. – mHealth przekłada się na ułatwienie kontaktu z pacjentem, jego częstotliwość i większą kontrolę m.in. nad przyjmowaniem zaleconych leków, ale także kompleksowość opieki – tłumaczy jeden z respondentów badania. – Technologia coraz silniej zaznacza swoją obecność w codziennej pracy medyków. W ciągu ostatnich lat zarówno lekarze, jak i pacjenci doświadczyli rewolucji technologicznej, m.in. za sprawą Internetowego Konta Pacjenta, które integruje informacje o pacjencie i przepisywanych mu terapiach, szczepieniach, badaniach diagnostycznych. Widzimy tendencję wzrostową zainteresowania lekarzy rozwiązaniami technologicznymi, które pomagają im monitorować stan zdrowia swoich pacjentów, dzięki czemu mogą precyzyjniej kontrolować chorobę – dodaje dr Bogdan Falkiewicz, lekarz i dyrektor Działu Consultingu & PMR IQVIA w Polsce.

Źródła

Badanie IQVIA dla Samsung to pierwsza odsłona Samsung Mobile Trend Index – serii raportów Samsung na temat trendów i użycia technologii mobilnych w środowiskach pracy. Kolejne raporty w ramach Mobile Trend Index będą ukazywały się cyklicznie. Badanie na próbie 100 lekarzy pierwszego kontaktu na zlecenie Samsung przeprowadziła we wrześniu 2021 r. IQVIA Technology Solutions Poland. Badanie przeprowadzono metodą wywiadów CATI z elementami metodologii CAWI. Wielkość miejscowości oraz województwo stanowiły parametry doboru kwotowego do badania i mają odzwierciedlenie w badanej populacji lekarzy, których główną specjalizacją jest medycyna rodzinna lub chorób wewnetrznych (interniści). Wszyscy ankietowani ponad 50% czasu pracy spędzają w przychodniach publicznych POZ. Staż zawodowy badanych wynosił od 3 do 35 lat, a wiek 30-59 lat.

Fot. https://pixabay.com/pl/photos/telemedycyna-lekarz-laptop-6166814/

KOMENTARZE
news

<Czerwiec 2024>

pnwtśrczptsbnd
30
31
2
3
4
8
9
10
12
14
15
16
19
PCI Days
2024-06-19 do 2024-06-20
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
Newsletter