Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Roche wiarygodnym partnerem polskiej gospodarki – tylko w 2019 r. firma zainwestowała 887 mln zł w B+R
Roche wiarygodnym partnerem polskiej gospodarki – tylko w 2019 r. firma zainwestowała 887 m

Firma Roche jest jedną z największych na świecie firm biotechnologicznych. W Polsce dostarcza wyłącznie innowacyjne terapie lekowe m.in. w takich w obszarach jak: onkologia, neurologia, immunologia, hematologia. Pionierska współpraca w dziedzinie bioinformatyki uczyniła firmę liderem medycyny personalizowanej, która umożliwia precyzyjne dobranie terapii do konkretnego pacjenta. Roche Diagnostics dostarcza nowoczesne narzędzia do badań biomedycznych, diagnostyki laboratoryjnej oraz monitorowania stanu pacjenta, a Roche Diabetes Care zapewnia produkty do monitorowania poziomu glukozy oraz pompy insulinowe.

 

Obszary inwestycji

Rozszerzając swoją działalność w Polsce, Roche stawia sobie za cel wspieranie rozwoju polskiej gospodarki opartej na innowacji oraz know-how. Firma realizuje go poprzez stałe zwiększanie wkładu w działalność badawczo-rozwojową firmy. W badania i rozwój firma Roche zainwestowała w 2014 r. 414 mln zł, aby poprzez stały wzrost osiągnąć poziom 887 mln zł inwestycji tylko w 2019 r. To 60 mln zł więcej niż Roche Polska uzyskała w tym samym roku ze sprzedaży swoich leków w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Udostępnianie innowacyjnych leków to kluczowa oś działań Roche w Polsce. Tworzenie nowoczesnych rozwiązań w ochronie zdrowia nie byłoby możliwe bez inwestycji w działania B+R. Fundamentem tego rozwoju są badania kliniczne oraz rozwój technologiczny w zakresie medycyny i opieki medycznej. – Nasze podejście do odpowiedzialnego biznesu opiera się na czterech głównych filarach. Po pierwsze pacjenci, którzy zawsze znajdują się w centrum uwagi, gdyż to dla nich tworzymy i rozwijamy nowoczesne leki oraz rozwiązania diagnostyczne. Po drugie innowacje. Skupiamy się na kreowaniu i wdrażaniu rozwiązań, które stanowią przełom w leczeniu wielu chorób, zmieniają ich przebieg, poprawiają rokowania i wydłużają życie pacjentów. Odkrywanie, rozwój i dostarczanie innowacji nie może się odbyć bez udziału personelu medycznego, szpitali oraz partnerstwa. Dzięki ścisłej współpracy z towarzystwami naukowymi, ekspertami, organizacjami pacjenckimi i instytucjami publicznymi wspólnie kreujemy przestrzeń do dynamicznego rozwoju innowacyjności w medycynie i niesiemy pomoc chorym – podkreśla Wiktor Janicki, Dyrektor Generalny Roche Polska.


Obszary zaangażowania Roche – badania kliniczne

Badania kliniczne umożliwiają tysiącom pacjentów dostęp do najnowocześniejszych terapii, natomiast lekarzom pozwalają na współudział w tworzeniu nowych standardów terapeutycznych. Wiedza pozyskana w trakcie przeprowadzonych badań klinicznych stanowi ważny wkład w rozwój medycyny. Prowadzone badania pozwalają na lepsze rozumienie natury i mechanizmów poszczególnych schorzeń, co przyczynia się do ich skuteczniejszego leczenia. Udział w badaniach klinicznych pozwala budować ekspertyzę, ułatwia transfer wiedzy i kształci specjalistów, którzy z powodzeniem mogą konkurować na rynku międzynarodowym.

W Warszawie zlokalizowane jest Regionalne Centrum Badań Klinicznych Roche dla Europy Środkowo-Wschodniej, które zarządza globalnymi badaniami klinicznym Roche w 11 krajach. W 2019 r. Roche prowadził w Polsce 152 badania kliniczne w 632 placówkach medycznych. Umożliwiły one 1 073 pacjentom dostęp do nowoczesnych i ratujących życie leków. W badaniach klinicznych biorą udział często pacjenci, którym system nie oferuje żadnych innych opcji terapeutycznych. Tylko w badania kliniczne Roche w 2019 r. zainwestował 108 mln zł. Niemal 1/3 środków finansowych przeznaczonych na badania i rozwój trafia do budżetu państwa w formie podatków i opłat. Od 1999 r. firma zrealizowała łącznie 411 badań klinicznych z udziałem niemal 30 000 pacjentów.

Warto zauważyć, iż umowy zawierane w ramach badań klinicznych są dodatkowym zastrzykiem finansowym m.in. dla szpitali. Dzięki temu placówki te mogę przeznaczyć dodatkowe środki na zakup nowoczesnej infrastruktury medycznej czy niezbędne remonty. Badania kliniczne to także korzyść dla publicznego płatnika – pacjenci biorący udział w badaniach klinicznych są leczeni na koszt firmy i tym samym odciążają finanse publicznego systemu ochrony zdrowia. Badania kliniczne to także rozwój biotechnologii, bioinformatyki i informatyki, bez których proces prowadzenia badań byłby w dzisiejszych czasach niemożliwy do przeprowadzenia.

 

Obszary zaangażowania Roche – technologie informatyczne i wsparcie konkurencyjności polskiej gospodarki

Drugim kluczowym elementem inwestycji Roche w Polsce jest wykorzystanie rozwiązań informatycznych do kreowania i wdrażania nowatorskich technologii informatycznych, wspierających działalność naukowców, a także tworzenie i poszukiwanie nowych leków. Globalne Centrum Rozwiązań IT Roche w Polsce zatrudnia obecnie 500 specjalistów, którzy współpracują z ponad 100 oddziałami Roche na całym świecie. Wartość eksportu usług osiągnęła w 2019 r. niemal 822 mln zł. Działania zespołu Globalnego Centrum Rozwiązań IT Roche podejmowane na styku informatyki i medycyny przyczyniają się do opracowania zaawansowanych rozwiązań, bez których nie byłby możliwy rozwój nowych technologii farmaceutycznych. Globalne Centrum Rozwiązań IT Roche, dzięki zaawansowanym algorytmom analitycznym i nowoczesnym rozwiązaniom pozwalającym m.in. na zbieranie i analizowanie ogromnych ilości danych z badań klinicznych, wspiera naukowców i lekarzy w procesie opracowywania nowego leku i w efekcie sprawia, że szybciej trafia on do pacjentów. – Tworzenie wiedzochłonnych miejsc pracy (tzw. KIBS) jest niezwykle istotne także z perspektywy rozwoju gospodarczego Polski, gdyż inwestycja w ten obszar w długiej perspektywie buduje konkurencyjność polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej. Także wiedza pozyskana dzięki badaniom klinicznych umożliwia rozwój innowacyjnych sektorów gospodarki, umacnia pozycję i konkurencyjność Polski na arenie międzynarodowej – podsumowuje Wiktor Janicki.

 

Raport CSR 2019 „Tworzymy medycynę przyszłości”

Prezentacja zaangażowania Roche w rozwój społeczno-gospodarczy kraju towarzyszyła publikacji raportu CSR za rok 2019 „Tworzymy medycynę przyszłości”. Innowacyjny charakter miała także sama formuła spotkania z mediami. Briefing odbył się w auli Roche stworzonej w wirtualnej przestrzeni VIVE Sync. Okulary VR HTC VIVE przeniosły kilkanaście osób z całej Polski do jednego pomieszczenia, w który mogli zapoznać się z prezentacją i omówić kluczowe tematy związane z działalnością Roche w Polsce. W celu zapoznania się ze szczegółowymi danymi dot. wyników spółek, zakresu oraz obszarów zaangażowania Roche zachęcamy do zapoznania się z Raportem CSR 2019 „Tworzymy medycynę przyszłości”, który jest dostępny na stornie www.roche.pl.

KOMENTARZE
Newsletter