Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Rynek prywatnej opieki zdrowotnej notuje rekordowe wzrosty
Rynek prywatnej opieki zdrowotnej notuje rekordowe wzrosty

Tegoroczne branżowe wydarzenie – II Forum Private Healthcare 2022 – odbyło się 16 września w Warszawie. Spotkaliśmy się w gronie kluczowych świadczeniodawców, ubezpieczycieli, jak również producentów sprzętu medycznego, rozwiązań IT, firm farmaceutycznych, a także inwestorów, takich jak firmy private equity, aby omówić sytuację sektora i predykcje na kolejny rok. Podczas Forum zaprezentowano prognozę PMR dla rynku prywatnej opieki zdrowotnej na lata 2021 i 2022, jak też wiele innych wskaźników, np. wartość rynku telemedycznego oraz diagnostyki obrazowej.

 

Czwarta fala nie będzie destrukcyjna dla rynku

Według prognoz zaprezentowanych przez PMR rynek prywatnej opieki zdrowotnej wzrośnie o 17% w 2021 r. Oznacza to, że osiągnie on wartość 27,7 mld zł. Będzie to najwyższa dynamika od wielu lat. Do wzrostu najbardziej przyczynią się tzw. wydatki FFS (fee-for-service) – płatności dokonywane przez pacjentów z własnej kieszeni bezpośrednio po wykonaniu usługi. Był to najbardziej dotknięty przez kryzys gospodarczy spowodowany pandemią segment prywatnej opieki zdrowotnej. Nieco mniejszy wzrost zanotują wydatki na abonamenty i prywatne ubezpieczenia zdrowotne.

Jak wynika z analiz dokonanych przez ekonometryków i analityków rynku PMR, negatywny wpływ każdej kolejnej fali pandemii koronawirusa jest coraz mniejszy. W związku z tym wydatki Polaków na usługi i produkty niezwiązane bezpośrednio z COVID-19, również te dokonywane w sektorze opieki zdrowotnej, nie są tak ograniczane, jak w okresie poprzednich wzrostów zachorowań. Obecnie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest ten, który zakłada wystąpienie czwartej fali, przy jednoczesnym braku wprowadzenia obostrzeń na skalę ogólnopolską, tak jak to miało miejsce podczas poprzednich trzech fali pandemii.

Z danych zaprezentowanych podczas Forum płynie jedna kluczowa teza: każdy segment rynku prywatnej opieki zdrowotnej zanotuje w 2021 r. wzrost, co będzie wynikiem nie tylko tzw. efektu niskiej bazy, ale również m.in. konieczności spłacenia tzw. długu zdrowotnego oraz lepszej sytuacji gospodarczej. Z licznych dyskusji i wypowiedzi uczestników Forum wyłania się natomiast wniosek, że w najbliższym czasie największymi wyzwaniami będą wysoka inflacja i niedobór kadry medycznej.

 

Wykorzystanie nowych technologii w diagnostyce

Podczas Forum PMR uczestnicy mieli szansę wziąć udział w dyskusjach panelowych. Swoją oceną lat 2020 i 2021 oraz planami rozwoju podzielili się w tym roku przedstawiciele następujących firm i organizacji: LUX MED, Medicover, PZU Zdrowie, Signal Iduna i Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych. O najbardziej innowacyjnych rozwiązaniach w diagnostyce opowiadali natomiast reprezentanci firm Siemens Healthineers, Voxel i Diagnostyka.

KOMENTARZE
Newsletter