Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Stworzono cząsteczkę, która magazynuje energię słoneczną nawet przez 18 lat
W trosce o środowisko naturalne zespół szwedzkich badawczy z Chalmers University of Technology stworzył molekułę, będącą niezwykle pojemnym magazynem energii, który może przechowywać energię słoneczną nawet przez 18 lat. Poprzednie cząsteczki opracowane przez naukowców oparte były na atomach węgla, azotu i wodoru, jednak okazały się one znacznie mniej wydajne.
 
 
 
 
Pierwsze informacje na temat nowej molekuły pojawiły się w czasopiśmie „Energy & Environmental Science" ponad rok temu. Pierwotnie ciecz magazynująca energię zawierała w swoim składzie toluen, co powodowało, że była ona łatwopalna. W trakcie badań jednak usunięto ten potencjalnie niebezpieczny związek, a układ przetestowano w bezpieczny sposób w systemie Molecular Solar Thermal Energy Storage (MOST). Naukowcy opracowali również specjalny katalizator, pozwalający na stopniowe uwalnianie z molekułu zgromadzonej energii. Wyniki testów dowiodły, że może ona przechowywać energię nawet przez 18 lat.
 
Cały innowacyjny system nosi nazwę Molecular Solar Thermal Energy Storage (MOST). Jego działanie na pierwszy rzut oka wydaje się proste. Światło słoneczne, poprzez kolektor umieszczony np. na dachu budynku, wychwytywane jest przez cząsteczki zbudowane z atomów węgla, wodoru i azotu, które następnie przekształcają się w „izomer bogaty w energię" poprzez zmianę układu atomów. Kolektor jest zbudowany z wklęsłej tarczy, która śledzi ścieżkę słońca podobnie jak antena satelitarna. Powstały izomer może być następnie przechowywany jako ciecz o temperaturze 20°C, co ogranicza straty energii. Cząsteczki w tej postaci można przechowywać do momentu, gdy energia będzie potrzebna, np. w nocy lub w zimie. Grupa badawcza opracowała również katalizator do kontrolowania uwalniania zmagazynowanej energii. Działa on jak filtr, przez który przepływa ciecz, tworząc reakcję, która ogrzewa płyn do 83°C. Izomer może następnie „zregenerować się”, powrócić do poprzedniej postaci i zostać wykorzystany ponownie w odwracalnym procesie. Oznacza to, że skandynawskim inżynierom udało się opracować bezemisyjny system energetyczny, który może funkcjonować bez przerwy cały rok.
 
Cały proces jest powtarzalny, a instalacja bardzo trwała, łatwa w instalacji i użytkowaniu oraz praktycznie bezobsługowa. W kolejnym etapie zespół szwedzkich naukowców planuje stworzenie komercyjnego prototypu do szerszych testów terenowych. Jednocześnie chce wciąż rozwijać swoją innowacyjną technologię. Badacze przewidują, że kolejne modyfikacje umożliwią otrzymanie jeszcze lepszych rezultatów – planują oni uzyskać wzrost temperatury cieczy o 110°C, a nawet więcej. Wówczas będzie można nie tylko ogrzewać obiekty, ale także produkować prąd elektryczny. Technologia może znaleźć zastosowanie komercyjne w ciągu 8-10 lat.
KOMENTARZE
Newsletter