Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Analiza chemiczna formulacji użytkowych

Muchoborska 18

54-424 Wrocław

Główny telefon: + 48 71 798 58 00

Główny fax: + 48 71 798 58 00

Główny email: wpt@technologpark.pl

Strona www: http://www.technologpark.pl

Wyślij zapytanie ofertowe
Analiza chemiczna formulacji użytkowych

Analiza chemiczna formulacji użytkowych:

  1. Oznaczanie zawartości substancji aktywnych metodami: miareczkowymi, konduktometrycznymi, spektrofotometrycznymi.

  2. Oznaczanie liczb kwasowej, jodowej, estrowej, hydroksylowej, nadtlenkowej, zmydlania.

  3. Oznaczanie zawartości chlorków.

  4. Oznaczanie azotu ogólnego metodą Kjeldahla.

 


Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!


KONTAKT:
Główny Specjalista ds. Laboratoriów
dr inż. Agnieszka Kowalska
tel. 71 798 58 02
e-mail: agnieszka.kowalska@technologpark.pl

Newsletter