Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Analiza ekspresji białek metodą Western-blot pozwalająca na określenie molekularnych podstaw aktywności substancji
Newsletter