Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Analiza ekspresji genów metodą Real-time PCR umożliwiająca szczegółową interpretację wpływu potencjalnej substancji terapeutycznej na ekspresję genów
Newsletter