Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Analiza ilościowa i jakościowa w nadkrytycznym dwutlenku węgla

Ul. Rubież 46

61-612 Poznań

Główny telefon: +48 61 827 97 00

Główny fax: +48 61 827 97 00

Główny email: badania@ppnt.poznan.pl

Strona www: http://ppnt.poznan.pl/

Wyślij zapytanie ofertowe
Analiza ilościowa i jakościowa w nadkrytycznym dwutlenku węgla

Wykonujemy analizy ilościowe i jakościowe z wykorzystaniemchromatografii SFC (Supercritical Fluid Chromatography) posiadającej dwa chromatografy:analityczny UPC2 firmy Waters z detektorem PDA (UV-Vis)oraz semi-preparatywno analityczny chromatograf Investigator (Waters), dodatkowo sprzężony ze spektrometrem masowym z pojedynczym kwadrupolem.Urządzenia te umożliwiają identyfikację i oznaczanie ilościowe wielu typów związków (m.in.agrochemikaliów/pestycydów, witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, kompleksów metali przejściowych, związków pochodzenia naturalnego, polepszaczy smaku, tłuszczów, barwników, peptydów, steroidów, karotenoidów, ketonów, aldehydów, antyoksydantów, fosfolipidów, olejków eterycznych, związków perfluorowanych, krzemoorganicznych i wielu innych). Dzięki możliwości stosowania różnego typu detektorów, mamy możliwość oznaczania związków o różnej budowie strukturalnej. Możemy oznaczać jakościowo i ilościowo skład mieszanin związków chemicznych, zarówno zsyntezowanych, jak i pochodzenia naturalnego.

 http://ppnt.poznan.pl/oferta/program-rozwoju-firm-innovation-management/badania-i-rozwoj/analiza-ilosciowa-i-jakosciowa-w-nadkrytycznym-co2/

Newsletter