Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Analiza makrocząstek

Muchoborska 18

54-424 Wrocław

Główny telefon: + 48 71 798 58 00

Główny fax: + 48 71 798 58 00

Główny email: wpt@technologpark.pl

Strona www: http://www.technologpark.pl

Wyślij zapytanie ofertowe
Analiza makrocząstek

Analiza makrocząstek:

1.    Charakterystyka makrocząstek:
      - spektroskopia UV-Vis,
      - analityczne sączenie molekularne (SEC),
      - analizy SDS-PAGE i Western Blot.

2.    Badanie oddziaływań białko-białko i białko-ligand poprzez:
      - intensywność i polaryzację fluorescencji,
      - chromatografię,
      - spektroskopię,
      - co-immunoprecypitację.

3.    Pomiary kinetyczne:
      - charakterystyka wiązania (stałe szybkości on i off,
rów. stałe wiązania),
      - kinetyka enzymatyczna (Km, Vmax, kkat),
      - charakterystyka inhibitorów, określanie typu inhibicji (IC50, Ki).

4.    Opracowanie metod pomiarowych (różnorodne formaty i metodologie).
5.    Testowanie warunków zwijania.

 


Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!


KONTAKT:
Główny Specjalista ds. Laboratoriów
dr inż. Agnieszka Kowalska
tel. 71 798 58 02
e-mail: agnieszka.kowalska@technologpark.pl

Newsletter