Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Analizy związków powierzchniowo czynnych

Muchoborska 18

54-424 Wrocław

Główny telefon: + 48 71 798 58 00

Główny fax: + 48 71 798 58 00

Główny email: wpt@technologpark.pl

Strona www: http://www.technologpark.pl

Wyślij zapytanie ofertowe
Analizy związków powierzchniowo czynnych

Analizy związków powierzchniowo czynnych:
 

I. Pomiar napięć powierzchniowych i międzyfazowych:

  1. wyznaczanie izoterm adsorpcji na granicy międzyfazowej ciecz/gaz, ciecz/ciecz,

  2. wyznaczanie krytycznego stężenie micelizacji (cmc),

  3. wyznaczanie parametrów adsorpcji, m.in. aktywności powierzchniowej oraz minimalnej powierzchni przypadającej na jedną cząsteczkę w warstwie adsorpcyjnej,

  4. analiza wpływu struktury związku powierzchniowo czynnego na właściwości adsorpcyjne,

  5. badanie właściwości międzyfazowych w obecności związków powierzchniowo czynnych w układach woda/powietrze, olej/powietrze oraz woda/olej.

 

 


Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!


KONTAKT:
Główny Specjalista ds. Laboratoriów
dr inż. Agnieszka Kowalska
tel. 71 798 58 02
e-mail: agnieszka.kowalska@technologpark.pl

Newsletter