Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Badania czystości patentowej

badania czystości patentowej:

  • ogólne, dotyczące wstępnych założeń projektu technologii lub produktu, np. samej substancji aktywnej wykorzystywanej w projektowanej kompozycji leku, jej form polimorficznych, ścieżek syntezy, statusu patentu pierwotnego, informacji na temat ochrony SPC w poszczególnych krajach,
  • szczegółowe, np. dotyczące konkretnego rozwiązania technicznego, m.in. kompozycji leku, technologii produktu, ścieżki syntezy związku chemicznego,
  • aktualizujące, sprawdzające nowe rozwiązania od czasu przeprowadzenia badania ogólnego lub szczegółowego.
Newsletter