Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Badania farmakokinetyczne obejmujące analizę stężenia substancji czynnej oraz jej metabolitów w wybranych tkankach lub płynach ustrojowych
Newsletter