Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
BADANIA WYTRZYMAŁOŚCI NA ROZCIĄGANIE SKAŁ METODĄ BRAZYLIJSKĄ
Numer oferty UW_0080 Autor wpisu: Zakład Geomechaniki Dziedzina nauki: Geologia
Słowa kluczowe: geomechanika badania wytrzymałości wytrzymałość na rozciąganie metoda brazylijska

Rodzaj usługi: badania laboratoryjne, analiza wyników

Nazwa usługi: Badania wytrzymałościowe skał metodą brazylijską

 

Opis:

Badanie umożliwia określenie wytrzymałości na rozciąganie skał (Rr) metodą pośrednią, poprzez poprzeczne ściskanie walcowej próbki skalnej.

Badania metodą brazylijską charakteryzują się prostotą wykonania, są krótkotrwałe i wymagają relatywnie niedużych ilości materiału. Pozwalają na wymuszanie kierunku zniszczenia, np. względem cech strukturalnych skały. Wytrzymałość na rozciąganie jest niezbędnym elementem wyznaczania obwiedni wytrzymałościowych i interpretacji parametrów spójności i tarcia wewnętrznego w złożonym stanie naprężeń.

Badania wykonywane są z wykorzystaniem odpowiedniego oprzyrządowania firmy MTS, montowanego w prasie wytrzymałościowej MTS-815.

 

Referencje:

Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Instytut Techniki Budowlanej

Newsletter