Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
BADANIA WYTRZYMAŁOŚCIOWO-ODKSZTAŁCENIOWE SKAŁ W WARUNKACH JEDNOOSIOWEGO ŚCISKANIA
Numer oferty UW_0078 Autor wpisu: Zakład Geomechaniki Dziedzina nauki: Geologia
Słowa kluczowe: moduł Younga (E) współczynnik Poissona współczynnik sprężystości objętościowej (K) moduł ścinania (G) geomechanikajednoosiowe badania wytrzymałościowe

Rodzaj usługi: badania laboratoryjne, analiza wyników

Nazwa usługi: Jednoosiowe badania wytrzymałościowe skał

 

Opis:

Sztywna prasa wytrzymałościowa MTS-815 jest wyspecjalizowanym zestawem badawczym, przeznaczonym do badań skał dowolnej klasy wytrzymałości.

Stała rejestracja wartości naprężeń, odkształceń podłużnych, poprzecznych i objętościowych oraz szczegółowa analiza krzywych deformacji daje możliwość dokładnego wyznaczenia parametrów wytrzymałościowo-odkształceniowych w różnych warunkach badawczych i przy zastosowaniu różnej metodyki, nawiązującej do norm amerykańskich ASTM oraz zaleceń ISRM (Międzynarodowe Towarzystwo Mechaniki Skał).

Na podstawie badań wytrzymałościowych określamy wytrzymałość na jednoosiowe ściskanie oraz parametry odkształceniowe – moduł Younga (E), współczynnik Poissona, współczynnik sprężystości objętościowej (K) oraz moduł ścinania (G).

 

Referencje:

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Akademia Górniczo-Hutnicza
Instytut Techniki Budowlanej
Geokrak Sp. z o.o.
Petrogeo Sp. z o.o.

Newsletter