Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
BADANIA WYTRZYMAŁOŚCIOWO-ODKSZTAŁCENIOWE SKAŁ W WARUNKACH TRÓJOSIOWEGO ŚCISKANIA
Numer oferty UW_0075 Autor wpisu: Zakład Geomechaniki Dziedzina nauki: Geologia
Słowa kluczowe: współczynnik Poissona moduł Younga współczynnik sprężystości objętościowej (K) moduł ścinania (G) geomechanika testy trójosiowe

Rodzaj usługi: badania laboratoryjne, analiza wyników

Nazwa usługi: Trójosiowe badania wytrzymałościowe skał

 

Opis:

Stała rejestracja wartości naprężeń, odkształceń podłużnych, poprzecznych i objętościowych oraz szczegółowa analiza krzywych deformacji daje możliwość dokładnego wyznaczenia parametrów wytrzymałościowo-odkształceniowych w różnych warunkach badawczych i przy zastosowaniu różnej metodyki, nawiązującej do norm amerykańskich ASTM oraz zaleceń ISRM (Międzynarodowe Towarzystwo Mechaniki Skał).

Badania wytrzymałościowo-odkształceniowe próbek skał złożowych w warunkach podwyższonego ciśnienia i temperatury, odpowiadają przewidywanym poziomom szczelinowania. Określamy dla różnych ciśnień i temperatur parametry odkształceniowe:
– moduł Younga (E),
– współczynnik Poissona,
– współczynnik sprężystości objętościowej (K)
– moduł ścinania (G).

Opcjonalnie w/w badania mogą być prowadzone z jednoczesnym pomiarem prędkości fali podłużne (Vp).

Sztywna prasa wytrzymałościowa MTS-815 wyposażona jest w komorę do badań w trójosiowym stanie naprężenia, która pozwala na modelowanie warunków ciśnieniowych i temperaturowych panujących do głębokości ok. 5000 m (maksymalne ciśnienie okólne 140 MPa, maksymalna temperatura 200°C, maksymalna siła ściskająca 2600 kN).

 

Referencje:

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Akademia Górniczo-Hutnicza
Instytut Techniki Budowlanej
Geokrak Sp. z o.o.
Petrogeo Sp. z o.o.

Newsletter