Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Badanie ekspresji genów metodą qRT-PCR
Numer oferty UW_0072 Autor wpisu: p.niewiadomski Dziedzina nauki: Biologia
Słowa kluczowe: qPCR RT-PCR mRNA ekspresja genów

Rodzaj usługi: analiza

Nazwa usługi: Badanie ekspresji genów metodą qRT-PCR

 

Opis:

Oferujemy pomiar ekspresji genów metodą odwrotnej transkrypcji i ilościowego PCR. Opcjonalnie możemy zaprojektować startery dla transkryptu określonego przez usługobiorcę a także dokonać izolacji RNA z dostarczonych tkanek lub komórek. Wyniki mogą być przeanalizowane przy użyciu różnych metod (ΔΔCt, metoda krzywej standardowej) i wstępnie obrobione statystycznie. Oferujemy również ekspertyzę w przygotowaniu doświadczeń.
Zastosowanie: Badanie zmian ekspresji genów w komórkach i tkankach.

Newsletter