Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Badanie faz cyklu komórkowego i ekspresji białek oraz nekrozy i apoptozy metodą cytometrii przepływowej

badanie faz cyklu komórkowego i ekspresji białek oraz nekrozy i apoptozy metodą cytometrii przepływowej, umożliwiające określenie wpływu substancji czynnych na wzrost i różnicowanie komórek, a także na procesy śmierci komórkowej

Newsletter