Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Badanie składu pierwiastkowego
Numer oferty UW_0014 Autor wpisu: da.jankowski Dziedzina nauki: Chemia
Słowa kluczowe: atomowa spektrometria absorpcyjna (ASA) fluorescencja rentgenowska (XRF) mikrosonda rentgenowska (EDX) spektroskopia fotoelektronów (XPS)

Rodzaj usługi: analiza próbek pod kątem ich zawartości pierwiastkowej

Nazwa usługi: Analiza składu pierwiastkowego.

 

Opis:

Atomowa spektroskopia absorpcyjna (ASA) - metoda ta pozwala na ilościowe oznaczanie pierwiastków chemicznych (głównie metali) w próbkach ciekłych, stałych i gazowych; metoda pozwala na oznaczanie ilości śladowych pierwiastków na poziomie ppb.
Zastosowania: analiza ilościowa pierwiastków.
Mikrosonda rentgenowska (EDX) i fluorescencja rentgenowska (XRF) - metody te pozwalają na jakościowe i ilościowe oznaczanie pierwiastków w próbkach stałych; metoda EDX umożliwia uzyskiwanie map pierwiastkowych (dystrybucji XY danego pierwiastka w próbce).
Zastosowania: analiza jakościowa i ilościowa pierwiastków, dystrybucja pierwiastków w próbce (mapowanie z rozdzielczością kilkudziesięciu nanometrów).
Spektroskopia fotoelektronów (XPS) - metoda umożliwia badania składu pierwiastkowego powierzchni stałych, w tym określania "stanu chemicznego" pierwiastka, np. stopnia utlenieniea, połączeń w innymi pierwiastkami w związku chemicznym.
Zastosowania: badania pierwiastkowe powierzchni stałych do głębokości kilku nanometrów; mapowanie pierwiastków z rozdzielczością kilku mikrometrów.

Newsletter