Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
CHEMIA FARMACEUTYCZNA: Oprogramowanie laboratorium do optymalizacji syntez.

Oprogramowanie laboratorium do optymalizacji syntez

 

Selvita oferuje usługi konsultingowe i wdrożeniowe oparte o wiodące rozwiązania z dziedziny cheminformatyki. Zintegrowane oprogramowanie wdrażamy w działach badawczo - rozwojowych naszych klientów. W skład naszych rozwiązań wchodzą aplikacje służące do zarządzania chemicznymi bazami danych, poszukiwania podobieństwa / zróżnicowania w bazach, przewidywania własności fizykochemicznych, edycji wzorów strukturalnych oraz obsługi kodów kreskowych. Rozwiązania wprowadzane przez Selvitę przyspieszają obieg informacji w procesie rozwijania nowego leku.

Molecular Networks jest firmą dostarczającą rozwiązania z zakresu cheminformatyki, dedykowane przede wszystkim dla przemysłu chemicznego, farmaceutycznego oraz biotechnologicznego. Innowacyjne oprogramowanie rozwijane przez Molecular Networks pozwala na zwiększenie produktywności oraz poprawę jakości wyników w działach R&D.

Dzięki nawiązaniu partnerstwa Selvita może zaoferować swoim klientom pełna gamę rozwiązań z zakresu baz danych związków chemicznych, wspomagania projektowania syntez oraz wirtualnego screeningu związków chemicznych. Bazy danych firmy Molecular Networks pozwalają na szybkie oszacowanie kosztów reakcji. W bazie dostępnych komercyjnie związków chemicznych (baza C@ROL) znajduje się około milion substancji wraz z danymi dostawcy oraz ceną. Jeśli dany związek chemiczny nie jest dostępny w handlu, program Sylvia pozwala na szybkie oszacowanie, czy dany związek trudno jest zsyntezować.

Program THERESA (następca programu WODCA) jest znakomitym narzędziem do analizy retrosyntetycznej. Wiarygodność uzyskanych wyników znacząco ulepsza wbudowana baza danych reakcji chemicznych (firmy InfoChem) oferowana razem z bazą odnośników literaturowych. Oprogramowanie firmy Molecular Networks pozwala na oszacowanie wielu fizycznych oraz biochemicznych parametrów niezbędnych przy wstępnej selekcji cząsteczek pod kątem ich aktywności biologicznej. 
Pomocnym narzędziem przy projektowaniu nowych związków jest Corina generująca niskoenergetyczne konformery 3D (na podstawie rysunku 2D lub danych z zewnętrznej bazy (np. SD, SMILES, MOL2)). W ofercie znajdują się także programy do wizualizacji oraz szybkiego wyszukiwania w dużych baz danych.

LHASA to akronim od Logic and Heuristics Applied to Synthetic Analysis. Projekt LHASA zapoczątkowany został prawie 40 lat temu na Uniwersytecie Harvarda przez laureata nagrody Nobla E. J. Coreya. W programie zaimplementowane są bardzo skuteczne algorytmy do analizy retrosyntetycznej (ponad 2000 przekształceń odpowiadających różnym reakcjom wraz z kluczowymi informacjami na temat warunków prowadzenia syntezy). Pozwalają one na racjonalne projektowanie szlaków syntetycznych związków organicznych (optymalizacja pod względem wydajności oraz ilości reakcji pośrednich). Program analizuje ponadto wpływ grup funkcyjnych oraz pomaga we właściwym doborze grup zabezpieczających. LHASA posiada również wbudowany moduł do generowania bibliotek kombinatoryjnych (LCOLI - "LHASA for Combinatorial Libraries").

Niezwykle przydatną cechą programu jest możliwość przeprowadzenia analizy toksykologicznej (testy m.in. na kancerogenność, mutagenność, neurotoksyczność, podrażnienia skóry). Służy do tego moduł DEREK ("Deductive Estimation of Risk from Existing Knowledge"). LHASA znana jest z wydajnych algorytmów pozwalających na efektywne dalekozasięgowe planowanie, co znacząco ułatwia znalezienie najefektywniejszej drogi syntezy danego związku chemicznego. Dużą popularnością cieszy się moduł do nauki chemii organicznej, bardzo przemyślany i na pewno ciekawy nie tylko dla studentów, lecz również dla osób dysponujących szerszą wiedzą z zakresu planowania syntez.

Newsletter