Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
CHEMIA OBLICZENIOWA: Projektowanie leków in-silico.

Projektowanie leków in-silico

 

Selvita dostarcza szeroką gamę kontraktowych usług badawczych w dziedzinie komputerowo wspomaganego projektowania leku. Wspieramy wszystkie stadia współczesnych badań nad strukturą chemiczną leku: identyfikację celu biologicznego, poszukiwanie aktywnych ligandów oraz identyfikację i optymalizację struktury wiodącej. Zakres metod, które udostępniamy naszym klientom obejmuje zarówno skuteczne dokowanie i scoring, jak i przewidywanie nieznanej struktury białkowego celu biologicznego. Nasze usługi obliczeniowe cechują się dbałością o standardy bezpieczeństwa danych, terminowością oraz efektywnością kosztową.

 

Projektowanie celowanych bibliotek związków

Projektowanie celowanych bibliotek związków obecnie to jeden z kluczowych etapów poszukiwania innowacyjnych leków. Pracownicy naukowi Selvity oferują swoją wiedzę w dziedzinie projektowania związków biologicznie aktywnych oraz komputerowo wspomaganej syntezy organicznej, aby zaprojektować dla Państwa nowe aktywne struktury wiodące. Przy wstępnym przesiewie bibliotek używamy zarówno modeli farmakoforowych jak i dokowania do struktur krystalograficznych białkowych celów biologicznych, lub naszych własnych modeli białek. Nasze biblioteki optymalizujemy pod kątem ścieżki syntezy, przewidując dostępność syntetyczną. Nasze związki są optymalizowane pod kątem pożądanych własności fizykochemicznych i farmakokinetycznych. Dzięki wykorzystaniu najlepszych na rynku farmaceutycznych baz danych dokładamy wszelkich starań, by projektowane przez nas związki były unikalne pod względem własności intelektualnej. Proponujemy bioizostery struktur o znanym działaniu, co pozwala na stworzenie nowych związków zachowujących zdefiniowaną aktywność biologiczną.

 

Wirtualny screening

Łączymy nasze doświadczenie w zastosowaniach metod obliczeniowych w projektowaniu leku, by dostarczyć najwyższej jakości usług z dziedziny wirtualnego screening'u. Podstawową metodą używaną przez nas do selekcjonowania związków aktywnych biologicznie jest dokowanie do miejsca wiążącego w strukturze krystalicznej celu biologicznego przy użyciu najwyższej klasy narzędzi. W sytuacji, gdy struktura krystaliczna nie jest dostępna, prowadzimy screening do wysokiej jakości modeli białka rozwijanych za pomocą naszych oryginalnych metod. Proponowana przez nas metodyka dokowania w pełni uwzględnia elastyczność konformacyjną celu biologicznego. Wyniki każdorazowo poddawane są dokładnej ewaluacji przy użyciu wielu funkcji oceniających i pól siłowych. Screening może zostać przeprowadzony zarówno dla bazy dostępnych w handlu substancji, jak i dla biblioteki związków dostarczonej przez klienta. W przypadku wyselekcjonowanych związków dostępnych handlowo dostarczamy dokładną informację identyfikującą producenta, ceny itd. Selvita może przeprowadzić badania dla ok. 100 tys. związków miesięcznie, istnieje jednak możliwość zwiększenia przepustowości. Konstruujemy również modele farmakoforowe, przy użyciu narzędzi partnerskiej firmy Accelrys. Prowadzimy też optymalizacje struktur wiodących przy pomocy modeli QSAR.

 

Komputerowa optymalizacja białek

Modyfikacje chemiczne i mutacje są często konieczne do zwiększenia stabilności termicznej białka, poprawy aktywności biologicznej lub pozbycia się niepożądanej aktywności białka. Zespół Selvity używa metod obliczeniowych do przesiewu spektrum mutacji przed wykonaniem właściwej ekspresji białka. By wyjść naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu rynku biofarmaceutycznego Selvita wprowadziła platformę optymalizacji biofarmaceutyków białkowych. Metody projektowania białek, dokowania oraz symulacji dynamiki molekularnej są przez nas używane w celu zwiększenia skuteczności Państwa wynalazku.

 

news

<Czerwiec 2022>

pnwtśrczptsbnd
30
31
Packaging [R]evolution
2022-05-31 do 2022-05-31
Packaging Innovations
2022-05-31 do 2022-06-01
1
2
3
4
5
6
8
Beauty Innovations 2022
2022-06-08 do 2022-06-09
10
11
12
14
16
17
18
19
24
25
26
27
28
30
2
3
Newsletter