Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Laboratorium Transferu Radiacyjnego
Numer oferty UW_0055 Autor wpisu: pracownik Dziedzina nauki: Fizyka
Słowa kluczowe: teledetekcja aerozol zmiany klimatu transfer promieniowania wymuszanie radiacyjne Poland-AOD

Zastosowania prowadzonych działań:

Nazwa aparatury: Laboratorium Transferu Radiacyjnego

Specyfikacja:

W skład Laboratorium wchodzą:
- radiometry słoneczne (pyranometry)
- radiometr długofalowy (pyrgeometr)
- bilansomierze
- tracker słoneczny
- radiometr MFR-7
- fotometry słoneczny- Microtops II
- lidar Aerozolowo-Ramanowsko-Depolaryzacyjny
- ceilometr
- przyrządy fotoakustyczne PAX
- anemometr ultradźwiękowy
- higrometr kryptonowy
- stacja meteorologiczna
- odbiornik danych satelitarnych MSG2
- autonomiczny samolot pomiarowy
- platforma do sondowania dolnej troposfery

 

Producent: Kipp& Zonen, Yankee, Droplet Measurement, Tropos

Rok produkcji: 2007-2014

Metody badawcze:

- eksperymentalne badanie oddziaływania aerozolu z promieniowaniem słonecznym
- rozwijanie metod odwrotnych w teledetekcji aerozolu atmosferycznego
- modelowanie transferu promieniowania w atmosferze
- modelowanie własności optycznych atmosfery

Newsletter