Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Obrazowanie trójwymiarowe małych zwierząt metodami tomograficznymi
Numer oferty UW_0013 Autor wpisu: da.jankowski Dziedzina nauki: Chemia
Słowa kluczowe: pozytonowa tomografia emisyjna (PET) rentgenowska tomografia komputerowa (CT) tomografia komputerowa pojedynczych fotonów (SPECT)

Rodzaj usługi: Pomiary in vivo prowadzone na poddanych narkozie myszach i szczurach metodami PET, SPECT i CT.

Nazwa usługi: Tomografia małych zwierząt in vivo.

 

Opis:

Pozytonowa tomografia emisyjna (PET) - metoda pozwala na obrazowanie tkanek małych zwierząt po podaniu dożylnym radionuklidu - emitera β+.
Zastosowanie: badania przedkliniczne radiofarmaceutyków oraz diagnostyka zmian chorobowych w tkankach i narządach.
Rentgenowska tomografia komputerowa (CT) - metoda pozwala na uzyskanie trójwymiarowego obrazu narządów bez konieczności podawania radionuklidu (w celu poprawy rozdzielczości konieczne może być jednak podanie środka kontrastującego).
Zastosowanie: badania przedkliniczne w zakresie diagnostyki zmian chorobowych w tkankach i narządach, testowanie nowych środków kontrastujących do CT.
Tomografia komputerowa pojedynczych fotonów (SPECT) - metoda umożliwia obrazowanie trójwymiarowej narządów i tkanek po podaniu radionuklidu - emitera gamma.
Zastosowanie: detekcja zmian chorobowych w organizmie, badania radiofarmaceutyków i ich dystrybucji w organizmie.

Newsletter