Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Oznaczanie parametru AT4

Ul. Rubież 46

61-612 Poznań

Główny telefon: +48 61 827 97 00

Główny fax: +48 61 827 97 00

Główny email: badania@ppnt.poznan.pl

Strona www: http://ppnt.poznan.pl/

Wyślij zapytanie ofertowe
Oznaczanie parametru AT4

 

Ocena czterodniowego zapotrzebowania na tlen dla odpadów komunalnych poddanych procesowi mechaniczno-biologicznego przetwarzania (MBP) jest niezbędna do określenia, czy odpad z procesu MPB spełnia wymogi dla stabilizatu i może zostać poddany składowaniu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

Informacje takie są kluczowe dla kompostowni oraz innych firm wykorzystujących instalacje mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. (http://ppnt.poznan.pl/oferta/program-rozwoju-firm-innovation-management/badania-i-rozwoj/oznaczanie-parametru-at4/

Newsletter