Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Oznaczanie poziomu leków i metabolitów w materiale biologicznym oraz badania potencjalnych biomarkerów z wykorzystaniem spektrometrii mas
Newsletter