Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Pomiary technikami dyfrakcyjnymi, w tym m.in. metodą dyfrakcji proszkowej i monokrystalicznej
Numer oferty UW_008 Autor wpisu: da.jankowski Dziedzina nauki: Chemia
Słowa kluczowe: dyfrakcja proszkowa dyfrakcja monokrystaliczna

Rodzaj usługi: Wydział Chemii UW oferuje wszechstronną charakterystykę dyfrakcyjną substancji krystalicznych metodą dyfrakcji proszkowej oraz dyfrakcji monokrystalicznej.

Nazwa usługi: Pomiary technikami dyfrakcyjnymi, w tym m.in. metodą dyfrakcji proszkowej i monokrystalicznej.

 

Opis:

Dyfrakcja proszkowa - metoda umożliwia pomiary próbek krystalicznych i ich analizę jakościową, ilościową oraz na wyznaczanie parametrów komórki elementarnej. Metoda umożliwia również analizę grubości, rozkładu gęstości elektronowej w cienkich warstwach molekularnych (pomiary reflektometryczne) jak i uporządkowania w tych warstwach (pomiary "grazing incidence).
Zastosowania: identyfikacja substancji polikrystalicznych w próbkach, określenie (orientacyjne zawartości procentowej poszczególnych składników krystalicznych), pomiar rozmiarów krystalitów.
Dyfrakcja monokrystaliczna- metoda dostarcza kompletnej i jednoznacznej informacji o strukturze wewnętrznej próbki (typ atomów oraz ich przestrzenne ułożenie). Możliwe jest wyznaczenie struktury monokryształu związków organicznych lub nieorganicznych w oparciu o kryształy dostarczone przez klienta. W skład usługi serwisowej wchodzi wybranie odpowiedniego kryształu, zebranie danych, rozwiązanie i udokładnienie struktury oraz krótki opis struktury. Dostarczamy raporty krystalograficzne, tabele z pełnymi danymi oraz elektroniczne wersje plików .hkl i .cif.
Zastosowania: określenie struktury substancji krystalicznych.

Newsletter