Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Pracownia Neurobiologii Molekularnej

Pracownia Neurobiologii Molekularnej

Kierownik: Bożena Kamińska

Zakres usług w Pracowni Neurobiologii Molekularnej

 • Izolowanie czystych hodowli glejowych;
 • Wysokoprzepustowe testowanie związków o aktywności przeciwnowotworowej;
 • Wysokoprzepustowe badanie globalnej i specyficznej ekspresji genów (mikromacierze ekpresyjne, ilościowy PCR, RNA-seq)
 • Wysokoprzepustowe badanie profili ekpresji cytokin
 • Wysokoprzepustowe badanie profili modyfikacji epigenetycznych
 • Sekwencjonowanie całych genomów.

Aparatura badawcza

 • Stanowisko hodowli komórek (4 komory laminarne, 4 inkubatory, 2 liczniki komórek, system do dokumentowania w kontraście fazowym i fluorescencji w czasie rzeczywistym, mikroskopy fluorescencyjne),
 • System mikrodysekcji laserowej Arcturus,
 • Skaner mikromacierzy Gene Atlas Affymetrix,
 • Stacje do pomiaru ekspresji genów w czasie rzeczywistym (Life Technologies HT7900, Quantum Studio, Step One)
 • Aparat do automatycznej izolacji i analizy RNA/DNA Qiagen.
 • Sekwenator NGS Illumina 1500 i stanowisko do przygotowywania bibiliotek 

Cennik 

L.p.

Usługa

Jednostka

rozliczeniowa

Cena

(w zł)

1

Izolowanie czystych populacji komórek nerwowych (mikroglej, astrocyty, oligdendrocyty) z mózgu myszy i szczura; 6 mln kom.

Szt.

4000 1

2

Wysoce oczyszczone hodowle szczurzych lub mysich astrocytów, 1mln komórek

Szt.

200

3

Wysokoprzepustowe testowanie związków o aktywności przeciwnowotworowej (IC50, ocena typu śmierci) 14 dni roboczych, ceny za liczbę badanych związków na 1 linię kom., powyżej 300 związków cena do ustalenia

<100 zw.

4000

4

Wykorzystanie aparatu do mikrodysekcji laserowej

Godz.

4,00

5

Wykorzystanie aparatu do pomiaru qPCR, 1 cykl PCR/płytka

Szt.

3,00 2

6

Analiza ekspresji genów qPCR (zaprojektowanie i walidacja starterów, wykonanie i analiza ilościowa), Panel 10 genów, w tym 2 kontrolne/20 próbek/10 dni roboczych

Szt.

4000

7

Globalna analiza ekspresji genów: mikromacierz Gene Atlas, 1 macierz/1 próbka/7 dni roboczych

Szt.

2000 3

8

Globalna analiza ekspresji genów: mikromacierz Gene Atlas Affymetrix z analizą bioinformatyczną; 1 macierz/ 1 próbka; 20 dni roboczych

Szt.

2500 3

9

Izolacja RNA + globalna analiza ekspresji genów: mikromacierz Gene Atlas Affymetrix 1 macierz/1 próbka/7 dni roboczych

Szt.

2800

10

Sekwencjonowanie całego transkryptomu z analizą bioinformatyczną, 1 próbka/1 cykl /10 dni roboczych

Szt.

3800 3

11

Sekwencjonowanie całego transkryptomu z zaawansowaną analizą bioinformatyczną, 1 próbka/1 cykl/15 dni roboczych

Szt.

4000

12

Głębokie sekwencjonowanie całego genomu + analiza bioinformatyczną, 1 próbka/1 cykl/ 20 dni roboczych

Szt.

5000 4

13

Przygotowanie bibliotek po immunoprecypitacji chromatyny, głębokie sekwencjonowanie DNA (chIP-seq) z analizą bioinformatyczną, 1 próbka/1 cykl/20 dni roboczych

Szt.

6800

1 Pracownia dysponuje repozytorium 20 linii komórek nowotworowych: glejaków, czerniaków, raka płuc A549, HeLa, HL60 i udostępni bez kosztów. W przypadku specyficznych linii lub gryzoni niestandardowych ceny nie obejmują kosztu zakupu linii komórkowej ani gryzoni.

2 Istnieje możliwość zastosowania ryczałtu korzystania z aparatu qPCR: 200 PLN za 3 mies.
3Dla >40 macierzy cena i czas realizacji do ustalenia
4Przy większej liczbie próbek i multipleksowaniu cena i termin do ustalenia


Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT.

news

<Czerwiec 2022>

pnwtśrczptsbnd
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
1
2
3
Newsletter