Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Pracownia Obrazowania Struktury i Funkcji Tkankowych

Pracownia Obrazowania Struktury i Funkcji Tkankowych

Kierownik: Tytus Bernaś

Zakres usług w Pracowni Obrazowania Struktury i Funkcji Tkankowych

 • Mikroskopowe obrazowanie materiałów biologicznych
 • Projektowanie i wykonywanie badań przy użyciu mikroskopii
 • Przetwarzanie, analiza i wizualizacja danych mikroskopowych

Aparatura badawcza

 • Mikroskop dwufotonowy z laserem wyposażonym w OPO (wzbudzenie w zakresie 1000 – 1300 nm) i osprzętem do obrazowania żywych zwierząt (Zeiss GmbH)
 • Mikroskop dwufotonowy z dodatkowym laserem do fotomanipulacji i aparaturą do elektrofizjiologii (Zeiss GmbH)
 • Mikroskop spinning disc (głowica Yokogawa) z 2 kamerami EMCCD (Zeiss GmbH)
 • Skanujący mikroskop elektronowy (SEM) Sigma VP z mikrotomem do obrazowania 3D ( 3DView, Gattan) oraz aparaturą do obrazowania korelacyjnego CLEM (Zeiss GmbH)
 • SP8 - mikroskop konfokalny z białym laserem (Leica GmbH) oraz aparaturą FLIM/FCS (Picoquant)
 • Spektralny mikroskop konfokalny LSM 780 z laserem 355 nm (Zeiss GmbH)
 • SP5 mikroskop konfokalny/dwufotonowy z układem STED (Leica GmbH)*
 • Mikroskop TIRF (Zeiss GmbH)*
 • Stanowisko hodowli komórkowych
 • System do kriopreparatyki próbek do mikroskopii elektronowej

Cennik

 L.p.

Usługa

Jednostka rozliczeniowa

Cena

(PLN)

1

Godzina użytkowania mikroskopu w pracowni

Godzina

8

2

Godzina użytkowania mikroskopu wraz z pracą technika

Godzina

40

*Mikroskopy SP5 i TIRF są dostępne na dotychczasowych zasadach

 

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT. 

news

<Czerwiec 2022>

pnwtśrczptsbnd
30
31
Packaging [R]evolution
2022-05-31 do 2022-05-31
Packaging Innovations
2022-05-31 do 2022-06-01
1
2
3
4
5
6
8
Beauty Innovations 2022
2022-06-08 do 2022-06-09
10
11
12
14
16
17
18
19
24
25
26
27
28
30
2
3
Newsletter