Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Produkcja plazmidów metodą klonowania molekularnego i ukierunkowanej mutagenezy
Numer oferty UW_0073 Autor wpisu: p.niewiadomski Dziedzina nauki: Biologia
Słowa kluczowe: klonowanie plazmid mutageneza

Rodzaj usługi: produkcja DNA plazmidowego

Nazwa usługi: Produkcja plazmidów metodą klonowania molekularnego i ukierunkowanej mutagenezy

 

Opis:

Oferujemy produkcję różnego rodzaju plazmidów bakteryjnych służących do ekspresji białek w komórkach bakteryjnych lub eukariotycznych, bądź też do wyciszania ekspresji białek przy użyciu shRNA. Usługobiorca dostarcza plazmid docelowy oraz DNA kodujące białko i/lub odpowiednie oligonukleotydy, bądź może nam zlecić zakup odpowiedniego rodzaju DNA od dostawców komercyjnych. Dodatkowo oferujemy ukierunkowaną mutagenezę białek (zamiana aminokwasów w sekwencji białka, ukierunkowane delecje lub insercje w regionie kodującym białko). Dostarczamy gotowy plazmid w postaci oczyszczonego DNA (co najmniej 1 mikrogram). Weryfikacja klonowania może odbyć się przy pomocy analizy enzymami restrykcyjnymi lub na prośbę usługobiorcy przy pomocy sekwencjonowania. Oferujemy również ekspertyzę w przygotowaniu doświadczeń polegających na klonowaniu molekularnym oraz ukierunkowanej mutagenezie.
Zastosowanie: Ekspresja białek w komórkach bakteryjnych i eukariotycznych, wyciszanie ekspresji białek w komórkach eukariotycznych, tworzenie zmodyfikowanych genetycznie białek.

news

<Grudzień 2021>

pnwtśrczptsbnd
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Newsletter