Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Prowadzenie postępowań spornych przed Urzędem Patentowym RP (UPRP) oraz sądami administracyjnymi

ul. Żelazna 28/30

Sienna Center

00-833 Warszawa

Główny telefon: 22 436 05 07

Główny fax: 22 436 05 07

Główny email: info@jwp.pl

Strona www: http://www.jwp.pl

Wyślij zapytanie ofertowe
Prowadzenie postępowań spornych przed Urzędem Patentowym RP (UPRP) oraz sądami administracy
Newsletter