Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Rozdział i identyfikacja związków chemicznych metodami chromatografii cieczowej (HPLC)
Numer oferty UW_0010 Autor wpisu: da.jankowski Dziedzina nauki: Chemia
Słowa kluczowe: wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) HPLC

Rodzaj usługi: Wydział Chemii UW oferuje usługę rozdziału i identyfikacji mieszanin metodą HPLC.

Nazwa usługi: Rozdział i identyfikacja związków chemicznych metodami chromatografii cieczowej (HPLC)

 

Opis:

Wysokosprawna chromatografia cieczowa - analiza za pomocą układu HPLC pozwala na jakościowe oraz ilościowe oznaczenie związków organicznych, włączając związki wielkocząsteczkowe oraz silnie polarne, w skomplikowanych matrycach naturalnych. Oferujemy identyfikację jakościową związków organicznych, oznaczenia ilościowe różnorodnych związków organicznych w skomplikowanych matrycach. Przeprowadzamy analizy powierzonych nam próbek, przygotowanych do bezpośredniego wprowadzenia do HPLC lub rozwiązujemy problem analityczny kompleksowo wraz procedurą przygotowania próbki do analizy oraz opracowaniem metody analitycznej.
Zastosowania: badanie strukturalne organicznych związków chemicznych, identyfikacja i ilościowe oznaczanie zanieczyszczeń w substancjach farmaceutycznych na poziomie śladowym; oznaczanie ilości śladowych związków organicznych w próbkach o skomplikowanych matrycach np. oznaczanie zanieczyszczeń w środowisku; badanie profilu zanieczyszczeń substancji aktywnej po poddaniu jej badaniom stabilnościowym i stresowym.

Newsletter