Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Rozdział, oczyszczanie i odzysk rozpuszczalników

Ul. Rubież 46

61-612 Poznań

Główny telefon: +48 61 827 97 00

Główny fax: +48 61 827 97 00

Główny email: badania@ppnt.poznan.pl

Strona www: http://ppnt.poznan.pl/

Wyślij zapytanie ofertowe
Rozdział, oczyszczanie i odzysk rozpuszczalników

 

Rozdzielamy, oczyszczamy i odzyskujemy zużyte rozpuszczalniki niezbędne w procesach technologicznych i produkcyjnych, zanieczyszczone tłuszczami, polimerami, wodą, zawiesinami czy emulsjami. Metodę czyszczenia dobieramy indywidualnie do każdej zleconej próbki, wybierając te najbardziej wydajne technicznie i ekonomicznie. Dzięki nowoczesnemu i kompleksowo wyposażonemu laboratorium,  oczyszczanie rozpuszczalników przeprowadzamy za pomocą szerokiego wachlarza metod: destylacji, destylacji próżniowej, rektyfikacji, filtracji, strącania oraz wirowania. (http://ppnt.poznan.pl/oferta/program-rozwoju-firm-innovation-management/badania-i-rozwoj/rozdzial-oczyszczanie-i-odzysk-rozpuszczalnikow/

 

Newsletter