Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Wsparcie procesu inwestycyjnego

Świadczymy usługi doradcze dla podmiotów rozważających i realizujących inwestycje w przedsięwzięcia innowacyjne. Wykonując kompleksowy audyt dotyczący praw własności przemysłowej (IP due diligence) pomagamy inwestorom zidentyfikować i ocenić innowacyjność przedstawionej do zaopiniowania technologii. W ramach audytu oceniamy siłę własnego portfolio praw wyłącznych opiniowanego projektu oraz możliwość jego wzmocnienia (zdolność patentowa). Ponadto ustalamy stopień rozwoju konkurencyjnych technologii oraz poziom ryzyka kolizji z obcymi prawami wyłącznymi (freedom to operate). Opracowywana ekspertyza pomaga właściwie kształtować proces inwestycyjny.

Realizacja procesu inwestycyjnego dotyczącego nowoczesnych technologii nie jest możliwa bez uwzględnienia praw własności przemysłowej. Wykonujemy kompleksowy audyt praw własności przemysłowej (IP due diligance) obejmujący przede wszystkim dwa aspekty:

  • ocenę siły własnego portfolio praw wyłącznych opiniowanego projektu oraz możliwość jego wzmocnienia (zdolność patentowa),
  • ocenę dostępnej swobody działania (czystość patentowa / Freedom to operate searches), której celem jest zidentyfikowanie potencjalnych barier patentowych stanowiących przeszkodę dla komercjalizacji opiniowanego produktu lub technologii.

Pomagamy budować portfolio praw wyłącznych kilku młodych przedsiębiorstw innowacyjnych przygotowujących się do debiutu na warszawskim parkiecie New Connect. Uczestniczyliśmy w tworzeniu kilku innowacyjnych przedsiębiorstw typu spin-off, zabezpieczając ich technologie, opracowując umowy transferu technologii oraz pomagając w tworzeniu regulaminów wewnętrznych zarządzania wlasnością przemysłową.

Z naszych usług korzystają także przedsiębiorstwa korzystające z funduszy unijnych przeznaczonych dla innowacyjnych przedsiębiorstw. Pomagamy im zarówno na etapie aplikacyjnym, jak i wykonawczym. Dla tej grupy klientów zdobywamy prawa wyłączne dotyczące innowacyjnych produktów oraz opracowujemy umowy dotyczące transferu technologii.

Naszymi klientami są także duże spółki giełdowe pracujące nad radykalnym odświeżeniem swoich produktów i poszukujące nowych technologii. Regularnie opiniując składane naszym klientom propozycje transakcyjne pomagamy podjąć korzystne decyzje biznesowe. Uczestniczymy również w procesie poszukiwania i weryfikowania nowych technologii. Opracowujemy umowy licencyjne z partnerami uczestniczącymi w projektach B+R na różnych etapach ich realizacji - począwszy od fazy badawczej i uzyskiwania prototypu - aż do etapu budowania sieci dystrybucji i dalszego rozwoju innowacyjnych produktów i technologii.

news

<Maj 2024>

pnwtśrczptsbnd
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Newsletter