Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Wypoczynek i praca badawcza na Mazurach

Zapraszamy do korzystania z oferty wypoczynkowej Stacji Hydrobiologicznej w Mikołajkach Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN.

 

 

Naukowa Stacja terenowa Instytutu Nenckiego PAN, od ponad 60 lat, umożliwia badania naukowcom różnych specjalności, nie tylko hydrobiologom, z krajowych i zagranicznych instytucji naukowych przez oferowanie pobytu w całorocznych pokojach gościnnych oraz dostęp do laboratoriów oraz ich wyposażenia.

 

Stacja pełni także funkcje edukacyjne dla studentów/doktorantów w zakresie szeroko rozumianej nowoczesnej biologii doświadczalnej. Dodatkowo Stacja podejmuje działania popularyzujące naukę, ukazujące piękno natury przeznaczone w szczególności dla uczniów szkół podstawowych i średnich.

 

Stacja Hydrobiologiczna jest zlokalizowana nad Jeziorem Mikołajskim w centrum pięknej Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

Zapraszamy do Stacji Hydrobiologicznej Instytutu Nenckiego PAN!

 

OPŁATA ZA NOCLEGI ORAZ KORZYSTANIE Z LABORATORIÓW, SPRZĘTU WODNEGO I INNYCH ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY STACJI:

 

Noclegi:
- osoby prowadzące badania:

40 zł/dobę za osobę w pokoju z łazienką
30 zł/dobę za osobę – w domku kampingowym


- osoby prywatne:

50 zł/dobę/osobę w pokoju z łazienką
35 zł/dobę/osobę – w domku kampingowym;

- pracownicy i doktoranci Instytutu Biologii Doświadczalnej:

25 zł/dobę za osobę w pokoju z łazienką
15 zł/dobę/osobę – w domku kampingowym;

 

- domek kempingowy z łazienką: opłata 200zł / dobę

 

Korzystanie z laboratoriów:
prowadzący badania - opłata wynosi zwrot kosztów mediów w okresie wykorzystania pomieszczeń (wyliczona ryczałtowo z pow.) jeśli nie ustalono inaczej

Do dyspozycji użytkowników Stacji jest 14 pomieszczeń laboratoryjnych o łącznej powierzchni ok. 279 m2.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z LABORATORIÓW STACJI HYDROBIOLOGICZNEJ

Korzystanie z laboratoriów wymaga wcześniejszego zgłoszenia zapotrzebowania do Kierownika Stacji i uzyskania zgody na wykorzystanie pomieszczeń.

Zgłoszenie powinno zawierać: nazwę projektu, nazwiska i afiliacje osób biorących udział w planowanych badaniach, ogólny opis badań, terminy ich wykonania oraz zestawienie potrzebnego sprzętu/aparatury.

Kierownik Stacji w ciągu 7dni ustosunkuje się do zgłoszenia potwierdzając przyjęcie i wpisuje je do harmonogramu wykorzystania laboratoriów w roku. W przypadku braku miejsca /terminu zgłaszający jest informowany niezwłocznie.

Po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zostaje podpisana umowa na korzystanie z laboratoriów, pomiędzy jednostką wykorzystującą a Instytutem, przy czym zgłoszenie z wymaganymi opisami staje się załącznikiem do umowy.

O ile Strony nie ustalą inaczej Strona korzystająca z laboratoriów ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem badań, co zostaje wpisane do umowy.

Zasady współpracy naukowej Stacji Hydrobiologicznej IBD z użytkownikami zewnętrznymi reguluje umowa.

 

Korzystanie ze sprzętu wodnego:
prowadzący badania - opłata wynosi 5,00 zł/godz.
osoby nie prowadzące badań, oraz pracownicy Instytutu – sprzęt jest dostępny jedynie poza harmonogramem wykorzystania przez prowadzących badania-opłata wynosi 7,00 zł/godz.

Paliwo do silników nie jest dostępne na Stacji, zaopatrzenie we własnym zakresie użytkowników.

 

Korzystanie z samochodu terenowego:
dostępny jedynie dla osób prowadzących badania - opłata za przejechane kilometry zgodnie z przyjętymi stawkami, postój – 20 zł/ godz. oraz opłata za ewentualne nadgodziny kierowcy.

 

Do wszystkich opłat doliczany jest obowiązujący podatek od towarów i usług, według stawki określonej w obowiązujących przepisach.

 

Zapraszamy

news

<Kwiecień 2022>

pnwtśrczptsbnd
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
Newsletter