Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Usługa: Produkcja plazmidów metodą klonowania molekularnego i ukierunkowanej mutagenezy
Zapytanie ofertowe do firmy: Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii
Newsletter