Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Usługa: Badanie ekspresji genów metodą qRT-PCR
Zapytanie ofertowe do firmy: Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii
Newsletter