Znajdź nas na:

Aktualna wiedza na Targach EuroLab

06.04.2016
Aktualna wiedza na Targach EuroLab

Podczas 18. Międzynarodowych Targów Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab warto wziąć udział w bezpłatnych naukowych konferencjach, które poprowadzą pracownicy czołowych instytucji akademickich i państwowych. Organizator targów, firma MT Targi Polska, zaprasza na wykłady Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego i Głównego Urzędu Miar.

 

Program merytoryczny Targów EuroLab obejmuje wykłady, konferencje i seminaria, które skierowane są do pracowników różnego rodzaju laboratoriów. Poruszana jest na nich tematyka z sektorów: analityki chemicznej, biotechnologii i Life Science, metrologii i badań jakości, diagnostyki laboratoryjnej, nanotechnologii, techniki kryminalistycznej oraz materiałoznawstwa.

Nowoczesne techniki pomiarowe

Gospodarzami seminarium pt. „Nowoczesne techniki pomiarowe w naukach biologiczno-chemicznych” organizowanego w ramach projektu KNOW są Wydział Chemii i Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej przy współpracy z  Komitetem Chemii Analitycznej PAN i Polskim Towarzystwem Chemicznym. Spotkanie obejmie następujące wykłady: „Bioanalityka w wymiarze nano”, „Nowe możliwości badawcze na pograniczu biologii, chemii i fizyki w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych”, „Fascynujące możliwości spektrometrii mas: oznaczanie i identyfikacja związków biologicznie aktywnych”, „„Analiza związków nieorganicznych, organicznych i biologicznych w warunkach wysokiej próżni metodami spektroskopii fotoelektronów (XPS) i spektrometrii mas jonów wtórnych (TOF-SIMS)” oraz „Nowości w mikroskopii elektronowej skaningowej i transmisyjnej”.

Seminarium będzie miało miejsce 12 kwietnia w godzinach 14.15-16.00 w sali konferencyjnej D na terenie Centrum Targowo-Kongresowego MT Polska.

Wykład Głównego Urzędu Miar

Dr inż. Paweł Fotowicz, wykładowca w Głównym Urzędzie Miar (GUM), specjalizuje się w metrologii oraz praktykach obliczania niepewności pomiaru. Podczas wykładu pt. „Dlaczego zmieniają się definicje jednostek miar?” omówi przyczyny redefinicji podstawowych jednostek międzynarodowego układu miar SI, a także opowie o historii i ewolucji systemu metrycznego na przestrzeni ostatnich dwustu lat. Prelegent odniesie się do współczesnych sposobów realizacji jednostek miar w oparciu o zjawiska fizyczne oraz perspektyw przyjęcia nowych definicji jednostek w oparciu o stałe fizyczne. Ostatnią poruszaną kwestią będzie omówienie skutków przyjęcia tych definicji dla współczesnej metrologii.

Wykład odbędzie się 13 kwietnia w godzinach 14.30-15.30 w sali konferencyjnej A na I piętrze Centrum Targowo-Kongresowego MT Polska.

Konferencja Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej

Kolejną propozycją jest seminarium pt. „Zastosowanie metod elektrochemicznych w bioanalityce”, podczas którego prelekcje poprowadzą pracownicy Zakładu Mikrobioanalityki Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Sesje dotyczyć będą wspomnianych metod, które stosowane są obecnie w zespołach naukowych jednostki. Zaprezentowane zostaną wyniki prac naukowo-badawczych dotyczących wykorzystania technik elektrochemicznych w badaniach chemii koordynacyjnej peptydów, w badaniach wykorzystujących nowoczesne układy multisensorowe umożliwiające klasyfikację próbek farmaceutyków, zastosowania nowych receptorów, jak i projektowania selektywnych warstw receptorowych pod kątem konstrukcji elektrochemicznych sensorów i biosensorów.

Wykład odbędzie się 14 kwietnia w godzinach 10.30-13.00 w sali konferencyjnej D na terenie Centrum Targowo-Kongresowego MT Polska.

Warunki uczestnictwa

Udział w konferencjach jest bezpłatny, wymagana jest natomiast wcześniejsza rejestracja na Targi EuroLab, której można dokonać online lub na miejscu.

18. Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab odbędą się w dniach 12-14 kwietnia br. równolegle z 5. Targami Techniki Kryminalistycznej CrimeLab w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska przy ul. Marsa 56c w Warszawie.

 Patronaty

Patronat honorowy nad Targami EuroLab 2016 i CrimeLab 2016 objęli: Stanisław Piotrowicz, Przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka; Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Zbigniew Ziobro, Minister Sprawiedliwości; prof. Jerzy Duszyński, Prezes Polskiej Akademii Nauk, Komendant Główny Policji oraz Ministerstwo Rozwoju.

Więcej informacji oraz formularze rejestracyjne znajdują się na stronie www.targieurolab.pl.

Komentarze napędza: Disqus

Pasaż laboratoryjny

articles

Laboratoria w Polsce

Mając na względzie ochronę i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, firma Bio-Tech Media sp. z o.o., przykładając szczególną wagę do ich ochrony, dostosowała swoje zasady ich przetwarzania do obowiązującego od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679

Nasza zaktualizowana polityka prywatności wprowadza wszystkie pozytywne zmiany, w tym sposób, w jaki zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe. Przedstawia sposób, w jaki możesz się z nami skontaktować, aby skorzystać z przysługujących Ci praw.

W tej chwili nie musisz podejmować żadnych działań, ale jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności ›
Rozumiem