Znajdź nas na:

Enkapsulator B-395, Büchi, Büchi

Data publikacji: 07.02.2014
Enkapsulator B-395, Büchi
Nazwa sprzętu
Enkapsulator B-395, Büchi Typ / model
B-395 Producent
Büchi Kategoria
Laboratorium testujące:
Limit_150_wydzia__in_ynierii_procesowej_pw_logo Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Autor testu:
Agata Walczak
Wyszukaj Zapytaj Zamów
Alabin_100

Spis treści
  • SPECYFIKACJA TECHNICZNA
  • ZASTOSOWANIE
  • OBSŁUGA
  • FUNKCJONALNOŚĆ
  • KONSERWACJA
  • BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA
  • WADY
  • ZALETY

Enkapsulator B-395 Pro służy do produkcji mikrosfer, bądź mikrokapsułek hydrożelowych, zawierających substancje biologicznie czynne, także żywe komórki. Enkapsulator B-395 Pro umożliwia produkcję jednorodnych i powtarzalnych mikrosfer oraz mikrokapsułek z wysoką wydajnością do 6000 sztuk w ciągu sekundy w przedziale rozmiarów od 150 do 2000 µm. Przy jej zastosowaniu możliwe jest prowadzenie procesu w warunkach sterylnych przy użyciu zamkniętej komory reakcyjnej, która jest w pełni autoklawowalna.Czytaj dalej...


Portal Labnews.pl informuje, iż wszystkie zamieszczone na stronie internetowej testy sprzętów laboratoryjnych są wykonywane przez niezależnych testerów, nie mających żadnych powiązań z producentami lub dystrybutorami danego sprzętu. Podane informacje stanowią subiektywną ocenę testera.

Pasaż laboratoryjny

equipment_tests

Laboratoria w Polsce

Mając na względzie ochronę i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, firma Bio-Tech Media sp. z o.o., przykładając szczególną wagę do ich ochrony, dostosowała swoje zasady ich przetwarzania do obowiązującego od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679

Nasza zaktualizowana polityka prywatności wprowadza wszystkie pozytywne zmiany, w tym sposób, w jaki zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe. Przedstawia sposób, w jaki możesz się z nami skontaktować, aby skorzystać z przysługujących Ci praw.

W tej chwili nie musisz podejmować żadnych działań, ale jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności ›
Rozumiem