Znajdź nas na:
Mapa laboratoriów w Polsce
Brakuje jakiegoś laboratorium? Zgłoś laboratorium
Mainpage_thumb_logo_cittru Zespół Ekologii Behawioralnej Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_logo_cittru Zespół Ekologii Mikroorganizmów Wodnych Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_logo_cittru Zespół Ekotoksykologii i Ekologii Stresu Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_logo_cittru Zespół Fizykochemii Organicznej Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_logo_cittru Zespół Katalizy i Fizykochemii Ciała Stałego Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_logo_cittru Zespół Kinetyki Reakcji Heterogenicznych Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_logo_cittru Zespół Nanotechnologii Polimerów i Biomateriałów Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_logo_cittru Zespół Nieorganicznych Materiałów Molekularnych Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_logo_cittru Zespół Strukturalnej Dyfraktometrii Proszkowej Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_logo_cittru Zakład Hematologii Eksperymentalnej Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_logo_cittru Katedra Teorii Aproksymacji Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_mtznowe Analiza hematologiczna. Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_ekoanaliza oznaczenia olejów według normy PN-ISO 8573-2 pkt. 9 Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_logo_cittru Zakład Biologii Rozwoju i Morfologii Bezkręgowców Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_logo_cittru Zakład Geografii Fizycznej Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_mtznowe Badania onkologiczne Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_mtznowe Badania równoważności biologicznej Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_ekoanaliza analiza próbek powietrza na zawartość aldehydów, fenoli Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_mtznowe Badania kliniczne wczesne fazy Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_mtznowe Analiza biochemiczna. Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_mtznowe Analiza dokumentacji pod względem przydatności do rozpoczęcia badań klinicznych oraz do rejestracji produktu leczniczego. Wczesne fazy rozwoju produktu. Badania kliniczne. Badania kliniczne faz wczesnych. Projekty kliniczne. Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_logotyp_w2_bez_t_a Pomiar parametrów elektrycznych Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_logotyp_w2_bez_t_a Badania w komorze klimatycznej Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_logotyp_w2_bez_t_a Badanie termiczne obwodów drukowanych/urządzeń Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_logotyp_w2_bez_t_a Pomiary jakości sygnału: Współczynnika błędu modulacji, Błędy diagramu konstelacji, 2 i 3 wymiarowe diagramy oka. Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_logotyp_w2_bez_t_a Pomiar bryły fotometrycznej Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_logotyp_w2_bez_t_a Pomiar parametrów optycznych Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_logotyp_w2_bez_t_a Symulowanie sygnałów radiowych w zakresie częstotliwości 400MHz to 4,4 GHz Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły

Mając na względzie ochronę i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, firma Bio-Tech Media sp. z o.o., przykładając szczególną wagę do ich ochrony, dostosowała swoje zasady ich przetwarzania do obowiązującego od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679

Nasza zaktualizowana polityka prywatności wprowadza wszystkie pozytywne zmiany, w tym sposób, w jaki zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe. Przedstawia sposób, w jaki możesz się z nami skontaktować, aby skorzystać z przysługujących Ci praw.

W tej chwili nie musisz podejmować żadnych działań, ale jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności ›
Rozumiem