Znajdź nas na:

Centrum Innowacji - Akcelerator Technologii Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego

Adres
ul. Piramowicza 3 90-245 Łódź
Telefon 42 635 49 84; 508 390 708
Faks 042 635 49 85
Analizy chemiczne zawartości związków chemicznych w różnych materiałach z wykorzystaniem posiadanej aparatury Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Analizy jakościowe i ilościowe Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Automatyzacja procesów związanych z realizacją zamówień i śledzeniem zamówień Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Badania eksperymentalne Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Charakterystyka fizyczna i chemiczna nanocząstek Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Doradztwo i ekspertyzy dotyczące oznaczania związków chemicznych w środowisku, lekach, produktach przemysłowych Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Doradztwo w zakresie możliwości wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego w przedsiębiorstwie produkcyjnym/usługowym z przestrzenią magazynową Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Gotowość przeprowadzenia analiz w ramach stosowanych technik badawczych Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Identyfikacja związków organicznych Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Języki programowania III i IV generacji Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Konsulting w zakresie wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Modelowanie molekularne i inne obliczenia komputerowe Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Modelowanie, projektowanie, implementacja, wdrażanie, analiza systemów informatycznych i aplikacji Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Monitorowanie jakości wód powierzchniowych Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Możliwe formy współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie udostępniania bazy technicznej wykorzystanie laboratorium mikrobiologicznego z zapleczem Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Ocena genotoksyczności substancji chemicznych, w tym leków Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Opracowanie ekspertyzy Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Projektowanie i implementacja systemów bazodanowych Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Projektowanie substancji biologicznie czynnych, katalizatorów chiralnych Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Śledzenie procesów życiowych mikroorganizmów Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Synteza związków optycznie czynnych/czystych mających potencjalne zastosowanie w przemyśle, np. farmaceutycznym lub spożywczym Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Tworzenie aplikacji internetowych Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Usługi wykorzystujące aparat do Real-Time PCR oraz mikroskop fluorescencyjny Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Wykonanie analizy cytologicznej i ultrastrukturalnej efektu działania różnych czynników fizycznych i chemicznych na materiał biologiczny Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Wykorzystania roślin do oczyszczania środowiska (fitoremediacja) Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Wykorzystanie specjalistycznego oprogramowania do modelowania molekularnego i wizualizacji 3D Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły

Mając na względzie ochronę i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, firma Bio-Tech Media sp. z o.o., przykładając szczególną wagę do ich ochrony, dostosowała swoje zasady ich przetwarzania do obowiązującego od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679

Nasza zaktualizowana polityka prywatności wprowadza wszystkie pozytywne zmiany, w tym sposób, w jaki zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe. Przedstawia sposób, w jaki możesz się z nami skontaktować, aby skorzystać z przysługujących Ci praw.

W tej chwili nie musisz podejmować żadnych działań, ale jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności ›
Rozumiem