Znajdź nas na:

MINICUBE PCR JAKO NOWE NARZĘDZIE W ROZWOJU BADAŃ GENETYCZNYCH

Nie sposób podważyć ważności badań genetycznych. Doprowadziły m. in. do personalizacji strategii medycznych, dzięki którym rak może stać się chorobą o ile nie całkowicie wyleczalną, to na pewno możliwą do opanowania i to w nie tak odległej przyszłości. Badania genetyczne dały nam możliwość zrozumienia chorób dziedzicznych i pozwoliły na opracowanie koncepcji, jak sobie z nimi radzić. Inną dziedziną genetyki jest mapowanie chorób zakaźnych podczas epidemii oraz wykorzystywanie tych informacji do tworzenia nowych metod leczenia chorób takich jak HIV, HPV, czy bakterii odpornych na antybiotyki.

Niedawno zaangażowaliśmy się w temat badań genetycznych, a wszystko to dzięki firmie GNACode z Danii, która to zaprojektowała i wyprodukowała MiniCube PCR, asynchroniczny termocykler. Umożliwia on przeprowadzenie różnych protokołów amplifikacji DNA lub inkubacji równolegle – otrzymujemy więc możliwość przeprowadzenia do 16 eksperymentów równocześnie, w przesuniętym czasie równoległym lub seryjnym.

Przechodzimy do naszej roli w całym tym procesie, a mianowicie: oprogramowania Open-Source Scientific Python. Maszyna jest wyposażona w interfejs Open-Source Application, umożliwiający użytkownikom tworzenie własnych programów, które przesyłają protokoły do komputera, aby maszyna wykonała eksperyment, monitorują status oraz wyodrębniają i analizują dane termiczne związane z eksperymentami. Wzięliśmy na siebie zadanie stworzenia środowiska Notebook Jupyter do komunikacji z urządzeniem, a następnie skonfigurowania przykładowego eksperymentu. Następnie został przypisany do maszyny celem jego wykonania.

To działanie stanie się podstawą dla kolejnych, nowych aplikacji Jupyter Notebook, które tworzą zaawansowane protokoły, jak np. eksperymenty „precyzja gradientu” dla optymalizacji starterów, „kalorymetryczna analiza parowania”, „termiczna analiza reakcji” i wiele innych.

Oprogramowanie ma charakter Open-Source, a my tym samym staliśmy się pierwszymi developerami zewnętrznymi na tej platformie. Umożliwiliśmy naukowcom połączenie się z notebookiem Jupyter na platformie MiniCube, dzięki czemu mogą tworzyć nowe aplikacje do eksperymentów genetycznych i analiz.

Reakcja łańcuchowa polimerazy (PCR) to technika, w której fragment DNA jest kopiowany przy użyciu termostabilnego enzymu bakteryjnego zwanego polimerazą. Ta technika (patrz uwagi poniżej) za pomocą naprzemiennych cykli chłodzenia i grzania oddziela fragment DNA i multiplikuje go tyle razy, ile materiału jest potrzebne do przeprowadzenia badań (cały proces może być powtarzany x ilość razy, aż do uzyskania żądanej ilości).

Maszyna Minicube PCR jest w stanie uruchomić protokół PCR np. tylko na 4 sekcjach z 16, a następnie rozpocząć inkubację w 50°C w dwóch innych sekcjach z odwrotną transkrypcją, gdzie komunikator RNA jest przekształcany w cDNA, a następnie w ustalonym momencie rozpoczyna się druga inkubacja w jednym sekcji w temperaturze 40°C, a współpracownik może wstawić rząd 8 próbowek i tym samym rozpocząć drugą reakcję PCR.

Aby w pełni wyjaśnić funkcję asynchroniczną programu MiniCube PCR: można uruchomić 16 różnych protokołów jednocześnie, co oznacza 16 różnych protokołów PCR z różnymi temperaturami startowymi. Jest to możliwe dzięki systemowi pojedynczego dobrego sterowania połączonemu z cechami termicznego zerowego przesłuchu systemu, dzięki czemu idealnie kontrolowane reakcje termiczne mogą współistnieć w odległości zaledwie kilku milimetrów od siebie.

MiniCube PCR idealnie nadaje się do optymalizacji protokołów, przygotowania sekwencjonowania, klonowania czy wielokrotnych równoległych inkubacji. W normalnym trybie, pracując na standardowym sprzęcie, badania te musiały być prowadzone szeregowo, teraz wszystko może być uruchomione równolegle. Możliwe jest odbycie 35 cykli w ciągu 21 minut i 40 sekund ze względu na maksymalną prędkość narastania: 9°C/s. Każda z 16 stacji MiniCube ma skalibrowaną temperaturę wg standardów NIST, a podczas pracy temperatura jest dostosowywana przez mikroprocesor 100 razy na sekundę.

MiniCube PCR to prawdziwy przełom – nie tylko ze względu na samą elastyczność, ale również dzieki zachowaniu niezwykle wysokiego stopnia dokładności i precyzji urządzenia sprzężonego ze sprzężeniem zwrotnym, które zapewnia doskonale kontrolowane reakcje PCR, których nigdy wcześniej nie udało się osiągnąć inaczej, niż na laboratoriach chipowych. MiniCube może być też wykorzystywany, zdaniem jego twórców, do monitorowania parowania cieczy z próbówek, ponieważ jest to też precyzyjny kalorymeter, który mierzy ilość masy w rurce.

MiniCube App. Aplikacja daje pełną kontrolę nad procesem, a planowanie eksperymentów może odbywać się w biurze, a już sam eksperyment – w laboratorium. iPad jest w stanie kontorolować kilka urządzeń w tym samym czasie, a użytkownicy mogą również w tym samym czasie mieć równoległy dostęp do urządzenia, lub urządzeń.

Reakcja łańcuchowa polimerazy PCR to technika, w której próbka DNA jest kopiowana przy użyciu termostabilnego enzymu bakteryjnego zwanego polimerazą, który może wytrzymać wrzenie.

DNA, składające się z dwóch podwójnych nici, na początku jest podgrzewane, w wyniku czego energia cieplna powoduje rozdzielenie nici - w naszych komórkach dzieje się to w temperaturze 37°C przy użyciu bardziej złożonych enzymów, ale technika PCR wykorzystuje ciepło po prostu do oddzielenia DNA, gdzie enzym bakteryjny może wytrzymać ten proces, ponieważ jest odizolowany od bakterii, normalnie żyjącej w gorącym środowisku, gdzie życie istnieje w punkcie wrzenia.
DNA zostaje rozdzielone, a maszyna schładza probówki.

Mieszanina reakcyjna w probówkach zawiera mniejsze fragmenty DNA zwane starterami, zazwyczaj o długości 20 zasad, które mogą tworzyć wiązanie z oddzielonymi niciami DNA w podwyższonej temperaturze typowo pomiędzy 50-65°. Zawiera między innymi nukleotydy, które są budulcami DNA. Gdy temperatura osiągnie "temperaturę wiązania", zwaną również "temperaturą annealingu" starterów, będą one wiązać się z oddzielonymi łańcuchami DNA, a polimeraza może wykorzystywać ten kompleks "startera" i nici DNA do inicjacji wydłużania, lub kopiowania nici DNA przez włączenie nowych nukleotydów od miejsca, w którym kończy się starter. Teraz powstają dwie nowe nici DNA.

Technika PCR wykorzystuje dwa różne startery i można je zaprojektować tak, aby jeden starter wiązał się z jedną nicią DNA, a drugi starter - z przeciwną nicią DNA i tym samym powstaje dwuniciowy fragment DNA, który jest długością odległości między tymi dwoma starterami łącznie. Jeśli mieszanina zostanie ponownie podgrzana, nowo utworzony dwuniciowy DNA zostanie ponownie stopiony tworząc podwójną liczbę pasm równą 2x, gdzie x oznacza liczbę powtórzeń cyklu ogrzewania i chłodzenia. Zazwyczaj reakcje PCR są przeprowadzane w zakresie cykli ogrzewania i chłodzenia między 30-40 razy. Daje to liczbę kopii 240 równą 1099511627776 liczbie nici DNA wykonanych z materiału wyjściowego zaledwie 1 kopii DNA.

W rzeczywistości liczba ta nigdy nie jest tak wysoka, ponieważ istnieje ograniczenie liczby kopii, które można zbudować ze względu na liczbę nukleotydów i starterów, które początkowo znajdują się w mieszaninie reakcyjnej.

Komentarze napędza: Disqus

Pasaż laboratoryjny

articles

Laboratoria w Polsce

Mając na względzie ochronę i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, firma Bio-Tech Media sp. z o.o., przykładając szczególną wagę do ich ochrony, dostosowała swoje zasady ich przetwarzania do obowiązującego od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679

Nasza zaktualizowana polityka prywatności wprowadza wszystkie pozytywne zmiany, w tym sposób, w jaki zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe. Przedstawia sposób, w jaki możesz się z nami skontaktować, aby skorzystać z przysługujących Ci praw.

W tej chwili nie musisz podejmować żadnych działań, ale jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności ›
Rozumiem