Znajdź nas na:

Gęstość gazu

Gęstość (ogólnie) określamy jako stosunek masy danego ciała do jego objętości

Cal8_8_1

gdzie:
d - gęstość
m - masa
v - objętość

Objętość gazu jest funkcją jego ciśnienia i temperatury, więc należy ściśle precyzować te parametry. Wyrażenie na gęstość gazu uwzględniające ciśnienie i temperaturę to:

Cal8_8_2

gdzie:
d - gęstość
m - masa
v - objętość
p - ciśnienie gazu
M - masa molowa substancji
R - uniwersalna stała gazowa, równa 8,31 [J/(mol*K)]
T - temperatura

[ ] =
[ ]
[ g / mol ]
8,31 [ J / mol•K ]
[ ]

* Należy wypełnić wszystkie wartości prócz jednej - szukanej

Pasaż laboratoryjny

calculators

Laboratoria w Polsce

Mając na względzie ochronę i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, firma Bio-Tech Media sp. z o.o., przykładając szczególną wagę do ich ochrony, dostosowała swoje zasady ich przetwarzania do obowiązującego od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679

Nasza zaktualizowana polityka prywatności wprowadza wszystkie pozytywne zmiany, w tym sposób, w jaki zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe. Przedstawia sposób, w jaki możesz się z nami skontaktować, aby skorzystać z przysługujących Ci praw.

W tej chwili nie musisz podejmować żadnych działań, ale jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności ›
Rozumiem