Znajdź nas na:

Równanie van der Waalsa


W miarę wzrostu ciśnienia lub obniżania temperatury gazy rzeczywiste wykazują znaczne odstępstwa od praw stosowanych dla gazów doskonałych. Jednym z najprostszych i zarazem najczęściej stosowanym równań opisujących gazy rzeczywiste jest równanie van der Waalsa, stosunkowo poprawnie opisujące zachowanie się gazów rzeczywistych w szerokim zakresie ciśnień. Dla 1 mola gazu rzeczywistego równanie to ma postać:

Cal8_10


gdzie:
V mol - objętość molowa gazu
a, b - wielkości wyznaczone dla danego gazu w określonych warunkach ciśnienia i temperatury, przy czym b jest miarą objętości własnej cząsteczki gazu [m3/mol], natomiast a to poprawka wynikająca z istnienia sił międzycząsteczkowych [(Nm4)/mol2]; wyrażenie a/V2mol nosi nazwę ciśnienia wewnętrznego gazu
R - uniwersalna stała gazowa, równa 8,31 [J/(mol*K)]
[ ]
+
[
Nm⁴ / mol²
]
²
[ ]
V mol
[
m³/mol
]
-
[
/ mol
]
= 8,31 [
J / mol•K
]
[ ]

* Należy wszystkie wartości prócz jednej - szukanej (z wyjątkiem Vmol, które musi zostać podane)

Pasaż laboratoryjny

calculators

Laboratoria w Polsce

Mając na względzie ochronę i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, firma Bio-Tech Media sp. z o.o., przykładając szczególną wagę do ich ochrony, dostosowała swoje zasady ich przetwarzania do obowiązującego od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679

Nasza zaktualizowana polityka prywatności wprowadza wszystkie pozytywne zmiany, w tym sposób, w jaki zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe. Przedstawia sposób, w jaki możesz się z nami skontaktować, aby skorzystać z przysługujących Ci praw.

W tej chwili nie musisz podejmować żadnych działań, ale jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności ›
Rozumiem