Znajdź nas na:

Gęstość względna gazu

W różnych obliczeniach ważna jest znajomość gęstości danego gazu względem innego gazu, uznanego za wzorcowy. Gęstości należy porównywać ze sobą dla tych samych parametrów CIŚNIENIA I TEMPERATURY gazów badanego i wzorcowego. Gęstość względną gazu 1 w odniesieniu do gazu 2 wyraża stosunek d1/d2, oznaczany jako d1/2:

Cal8_9

gdzie:
d 1 - gęstość gazu 1
d 2 - gęstość gazu 2
M 1 - masa molowa gazu 1
M 2 - masa molowa gazu 2
d 1/2 - gęstość względna gazu 1 w stosunku do gazu 2 [wielkość bezwymiarowa]
=
[ ]
[ ]

=
[ g / mol ]
[ g / mol ]

* Należy uzupełnić wszystkie wartości
prócz jednej - szukanej

Pasaż laboratoryjny

calculators

Laboratoria w Polsce

Mając na względzie ochronę i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, firma Bio-Tech Media sp. z o.o., przykładając szczególną wagę do ich ochrony, dostosowała swoje zasady ich przetwarzania do obowiązującego od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679

Nasza zaktualizowana polityka prywatności wprowadza wszystkie pozytywne zmiany, w tym sposób, w jaki zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe. Przedstawia sposób, w jaki możesz się z nami skontaktować, aby skorzystać z przysługujących Ci praw.

W tej chwili nie musisz podejmować żadnych działań, ale jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności ›
Rozumiem